Комуникацијске вештине деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 828  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662 , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Бојана Синђелић Лазић, Дипломирани дефектолог логопед, ПУ "Др Сима Милошевић"; Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог, ПУ "Др Сима Милошевић"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Подршка детету у правилном усменом изражавању и комуникацијским вештинама у реалном програму вртића, структурирање средине у којој дете одраста и грађење односа.

- подршка и стварање прилика за правилно вербално изражавање и коришћење вербалних, визуелних и симболичких средстава комуникације - вртић као место заједничког живљења кроз учешће и интеракцију деце истог и различитог узраста, деце и одраслих (васпитачи, други запослени у предшколској установи, чланови породице, експерти, чланови локалне заједнице), - партиципација породице у васпитно-образовним активностима вртића.

По завршеном програму очекује се да су учесници програма оспособљени: -да препознају или стварају прилике за подстицај комуникацијских вештина деце у реалном програму кроз богаћење речника, употребу различитих функција матерњег језика и коришћење вербалних, визуелних и симболичких средстава комуникације; -да у осмишљавању подршке деци из осетљивих група користе педагошки профил; -да креирају подстицајну средину која децу позива на истраживање и учење; -да граде односе са децом истих и различитих узраста и са породицом; -партиципација породице у развијање реалног програма вртића.

 • 1. дан
  • Учење и стилови учења
  • .
  • Комуникацијске вештине деце
  • .
  • Структурирање средине
  • .
  • Партиципација родитеља

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 рсд – у цену нису урачунати путни трошкови у цену су урачунати трошкови израде материјала