Примена мисаоних експеримената у настави

Каталошки број програма: 554  

Не

Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319,

Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319,

Машан Богдановски, доктор филозофије, Филозофски факултет у Београду; Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке;

Машан Богдановски, доктор филозофије, Филозофски факултет у Београду; Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упућивање наставника у садржај мисаоних експеримената у најширем дијапазону научних дисциплина и обучавање за њихову употребу и примену у настави.

Подизање компетенција наставника о мисаоним експериментима у науци и филозофији и њиховом значају у процесу учења; обука наставника за коришћење техника мисаоне експериментације у овладавању кључним појмовима релевантних (фундаменталних) научних дисциплина; долажење до нових сазнања у ситуацијама у којима су класични емпиријски експерименти немогући и недовољни и развијање креативне имагинације у формулисању и разумевању научних хипотеза и теорија на часу (обухваћених постојећим наставним програмом); развијање наративног приступа хипотезама и теоријама из природних и друштвених наука у циљу ефикаснијег преношења и усвајања градива као и повезивања садржаја из различитих наставних предмета.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПримена мисаоних експеримената у настави

30

дана: 1
бодова: 8

1800 динара по учеснику семинара (нето) Укључује надокнаду за реализаторе, штампање уверења, путне трошкове и освежење и оброк за учеснике семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, Београд Машан Богдановски, Иван Умељић 22 3
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Машан Богдановски, Иван Умељић 12 3.66
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Машан Богдановски, Иван Умељић 30 3.76
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда Машан Богдановски, Иван Умељић 28 3.59
5 Шеста београдска гимназија Машан Богдановски, Иван Умељић 25 3.76
6 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Машан Богдановски, Иван Умељић 17 3.82
7 Економска школа, Радоја Домановића бр 6, Крагујевац Машан Богдановски, Иван Умељић 29 3.83
8 Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Михајла Михајловића бб, Власотинце Машан Богдановски, Иван Умељић 30 3.84
9 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, Шабац Машан Богдановски, Иван Умељић 28 3.7
10 Машинска школа "Космај", Сопот Машан Богдановски, Иван Умељић 22 3.81

Укупно учесника: 243 | Просечна оцена: 3.68