Oбележање значајних датума у настави

Каталошки број програма: 455  

Не

Удружење наставника Доситеј Обрадовић, Олге Алкалај 4, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0642828154, 0603243478

Драгана Мишић, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0116167809, 0642828154

Барбара Ивковић, Дипломирани историчар, ОШ”Јован Шербановић”, Крепољин; Драгана Мишић, Дипломирани историчар , ОШ "Јелена Ћетковић" и VI београдска гимназија

Татјана Чубрило, професор историје, ОШ,,22.октобар” Сурчин; Татјана Митровић, дипл архитекта, Техничка школа „Дрво арт“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање свести о важности обележавања државних празника и осталих важних датума на државном и светском нивоу, Развијање међупредметних компетенција, Оснаживање наставника да користи различите методе и технике рада и да их прилагођава теми....

Реализација наставних садржаја помоћу обележавања важних датума, Упознавање са „моделима развијајуће наставе“ као примене различитих метода и техника рада у наставном процесу, Упознавање како се ово питање реализује у државама у окружењу, Развијати осећање код ученика да су део широке заједнице коју повезују цивилизацијске тековине, Усвајање реализације модела развиjајуће наставе: проблемска настава, индивидуализована настава, настава откривањем и путем перцепције, програмирана настава, егземпларна настава, игролика настава, интегративна настава, развијајућа настава, пројектна настава, модуларна настава, херуистичка настава, лично усмерена настава, тематска настава,Примена хоризонталне и вертикалне корелације,Већа индивидуализација....

У Годишњим плановима биће јасно дефинисани значајни датуми као и активности кроз које ће се они обележавати.Применом различитих метода и техника „развијајуће наставе“ омогућиће се квалитетнија и садржајмија настава која је усмерена ученику, Мењаће се концепт наставног процеса који ће омогућити испуњење исхода са различитим садрајима, Ученици у нашим школама имаће сличне активности у обележавању важних датума на државном и светском нивоу као њихови вршњаци у окружењу, Код ученика се развија осећање друштвено одговорне особе која ће у будућности бити носилац промена У центар наставног процеса биће постављен ученик са својим потребама да учествује у друштвеним догађањима на микро или макро плану Биће повећан индивидуални приступ у настави.

 • 1. дан
  • Законски оквири обележавања значајних датума у настави
  • Пројектна и тематска настава
  • Настава откривањем и путем рецепције
  • Програмирана настава
  • Модуларна и егземпларна настава
  • Игролика и интерактивна настава
  • Индивидуализована и лично усмерена настава
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.000 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милош Савић", Лучица, Пожаревац Татјана Чубрило, Татјана Митровић 23 3.99

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.99