Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Каталошки број програма: 123  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књ, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књ, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у установи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља

Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, упитник Безбедност школског окружења, специф. установе, израда Индивид. плана заштите) Унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3.( У школи функционише систем заштите од насиља) и 2.1.( Установа jе сигурна и безбедна средина) Унапређивање методологије за израду Плана превенције насиља и Индивидуалног плана заштите. Повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.

Учесници ће бити оспособљени да: Разумеју суштину процеса самовредновања безбедности и прошире репертоар могућих дескриптора из праксе, који указују на оствареност стандарда 5.3. и 2.1. Израђују функционалне, опретивне планове превенције, усклађене са специфичностима установе. Успоставе базу података о случајевима насиља и кризних догађаја у школи/вртићу и користе као основ за планирање превенције. -Израђују функционалан Индивидуални план заштите усклађен са специфичностима понашања код ученика. Уочавају важност благовременог реаговања на насиље и придржавања прописаних корака у процедури.

 • 1. дан
  • Отварање скупа
  • Полазна тачка
  • Пауза
  • Самовредновање квалитета безбедности у установи
  • Оквир за израду плана превенције
  • Пауза
  • Модел годишњег планирања
  • Пауза
  • Реаговање кад се деси
  • Завршница и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој Ниш Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 20 4
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 30 3.98
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 29 3.95
4 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 18 3.97
5 ОШ "Станимир Вељковић Зеле", Стојана Љубића 2, Бојник Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 25 3.99
6 ШОМВО "Петар Коњовић" Бечеј, ул-Главна 5 Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 18 3.95
7 Центар за стручно усавршавање Лесковац Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 29 3.8
8 ШОМВО "Петар Коњовић" Бечеј, ул-Главна 5 Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 18 3.97
9 Центар за стручно усавршавање Лесковац , Лесковачког одреда бр.6 Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 27 3.76
10 Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб,Ниш Валентина Андрејић Ристић, Јасмина Гејо 26 3.99
11 ОШ "1 мај.", ул.Народног фронта бб, Вртогош, Врање Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 28 4
12 Гимназија " Стеван Јаковљевић" , ул. Михајла Михајловића бб, Власотинце Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић, Јасмина Гејо 30 3.95
13 Центар за стручно усавршавање Ниш Валентина Андрејић Ристић, Јасмина Гејо 24 3.87
14 ОШ "Свети Сава", Жеровница, Зубин Поток Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић, Јасмина Гејо 24 3.96
15 ОШ "Свети Сава" Косовска Митровица Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић, Јасмина Гејо 29 3.88

Укупно учесника: 375 | Просечна оцена: 3.93