Од првих нота до концертног подијума

Каталошки број програма: 1048  

Не

Удружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, umbps@hotmail.com, 0116609281, 0117193582 , 0117193582

Радмила Марковић, umbps@hotmail.com, 0117193582, 062796004, 0117193582

Војислав Аврамовић, редовни професор, Слобомир П универзитет; Сања Петровић, ванредни професор, Слобомир П универзитет

Војислав Аврамовић, редовни професор, Слобомир П универзитет; Сања Петровић, ванредни професор, Слобомир П универзитет

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Мотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у музичким школама за мотивисање ученика и припреме за наступе на концертима.

Усмерење ученика ка професионалној каријери кроз образовно-васпитни процес и савладавање наставног програма у складу са талентом и способношћу те подршка развоју личности и мотивације за професионално бављење музиком.

Усавршавање наставника за рад са ученицима који имају способности за професионалну каријеру и примена нових сазнања у прдагошком раду.

 • 1. дан
  • Талентовани ученици
  • Програм рада са изузетно талентованим ученицима
  • Практичан рад- вежбање са учеником
 • 2. дан
  • Припрема ученика за концерт
  • Трема пред концерт
  • Концерт солистички, камерне музике -садржај, припреме
  • Концерт са оркестром
  • Концерти ученика основне школе, средње школе и академије

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 2.000,00 (двехиљаде) динара. За групу од 30 учесника цена је 50.000,00 ( педесетхиљада) динара. У цену је урачунат хонорар предавачима, путни трошкови и радни материјал (ЦД).