Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Каталошки број програма: 983  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Ива Вуксановић Херцег, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

Вељко Мијушковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Невена Мутабџић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду; Драган Стојковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Горан Петковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Зоран Богетић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Алекса Докић, мастер економиста , Економски факултет Универзитета у Београду; Ива Вуксановић Херцег, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника и квалитета наставног процеса коришћењем студије случаја као савременог метода рада у настави економске групе предмета.

• Оспособљавање наставника да самостално креирају модерне студије случаја примерене за наставу у средњим школама • Унапређење наставничких вештина коришћењем савремених наставничких метода у циљу подстицања интерактивне наставе • Оспособљавање наставника да презентирају модерне концепте из пословне економије, маркетинга и трговинских предмета кроз студију случаја • Интеграција и корелација садржаја међу наставним предметима

По завршетку обуке наставници ће бити оспособљени да креирају студију случаја у коју су укључене теоријске иновације у наставним садржајима и који повезују сродне садржаје у оквиру економске групе предмета. Поред тога ће наставници овладати модерним методама решавања студија случаја, теоријским иновацијама из пословне економије, трговинских предмета и маркетинга, као и коришћењем студије случаја за интерактивну наставу и тимски рад на часу.

 • 1. дан
  • Кључни елементи успешне израде студије случаја
  • Пауза
  • Решавање конкретне студије случаја из пословне економије
  • Пауза
  • Решавање конкретне студије случаја (- трговинско предузеће и различити аспекти његовог пословања
  • Пауза
  • Решавање конкретне студије случаја из области маркетинга
  • Пауза
  • Израда, презентација и коментарисање конкретних студија случаја која прожимају све три области

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара (ПДВ, хонорари за реализаторе, радни материјал, освежење и слано послужење)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Kamenička 6, Beograd Алекса Докић 8 3.83

Укупно учесника: 8 | Просечна оцена: 3.83