50 како - 50 лако – практичне вештине и ИКТ алати који штеде време

Каталошки број програма: 450  

Не

"Сцио", Рудничка бб, 32300 Горњи Милановац, office@scio.org.rs, 0616183078

Бојана Симовић, bjnrodic@gmail.com, 0642251101, 0642251101

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд; Данијела Калањ, Дипломирани професор, Политехника - школа за нове технологије; Зоран Чучковић, Дипломирани теолог, Основна школа "Иван Горан Ковачић" Београд; Катарина Витомировић, мастер, Друга економска школа Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Усвајање знања и вештина наставника из различитих области информационо-комуникационих технологија, у циљу једноставнијег припремања наставе и непосредног рада са ученицима.

- Практично оспособљавање наставника за базично и напредно коришћење рачунара и рачунарских софтвера. - Практично оспособљавање наставника за рад са документима, уређивање текста и слике. - Практично оспособњавање наставника за креирање и коришћење мултимедијалног садржаја у настави. - Практично оспособљавање наставника за примену савремених интернет сервиса и напредно коришћење интернет претраживача и имејлова. - Оспособљавање полазника семинара за чување података на рачунару и преносним меморијама и заштиту рачунара од вируса и злонамерног софтвера. - Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - самостално користе рачунар на напредном нивоу - препознају и употребљавају софтвере који им могу унапредити наставни и ваннаставни процес - примењују знања у раду са докуметима, текстом и сликом - користе одговарајуће интернет сервисе и интернет претраживаче у наставне сврхе - креирају имејл налоге, користе све напредне могућности имејла - примене најбоље начине заштите података при раду на рачунару и раду на интернету

 • 1. дан
  • Рад са документима
  • Пауза
  • Интернет сервиси, претраживачи и безбедност на интернету
  • Пауза
  • Мултимедија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.800,00 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке.