Настава биологије у савременом окружењу

Каталошки број програма: 906  

Не

Фондација Алек Кавчић, Синђелићева 30, info@fondacijaalekkavcic.org, 0112631652

Smiljka Naumović, smiljka.naumovic@fondacijaalekkavcic.org, 0112631652, 0631170155

Милена Цветковић, доктор биолошких наука, ОШ ''Сретен Младеновић Мика'', Ниш; Бојан Рогановић, дипломирани биолог, ОШ “Стојан Живковић Столе”, Трњане

Милена Цветковић, доктор биолошких наука, ОШ ''Сретен Младеновић Мика'', Ниш; Бојан Рогановић, дипломирани биолог, ОШ “Стојан Живковић Столе”, Трњане

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање знања и вештина наставника биологије потребних за реализацију наставе у савременом окружењу

Унапређење компетенција наставника за извођење наставе биологије коришћењем традиционалних и дигиталних метода; обезбеђивање принципа очигледности кроз исходно оријентисану наставу; унапређење процеса индивидуалне наставе – традиционални и иновативни приступ ученицима са потешкоћама у учењу; пројектно оријентисана настава у биологији.

Савремена настава биологије се заснива на новим, исходно оријентисаним програмима, на коришћењу различитих дигиталних алата, али и на правилницима који ученика стављају у центар наставног процеса. Након овог семинара се очекује да ће наставници биологије бити у стању да усагласе/одреде праву меру између традиционалне наставе и иновативних метода, које подразумевају коришћење разноврсних дигиталних алата (од дигиталних уџбеника до различитих видова онлине учионица). Такође, биће у стању да биолошко знање, у правој мери и кроз очигледну наставу, презентују и ученицима са потешкоћама у учењу. Наставници ће бити оспособљени да користе пројектну наставу, као један од савремених видова остваривања наставног процеса.

  • 1. дан
    • Програм рада за други циклус образовања – нови изазови у настави биологије
    • Иновације у настави биологије и како и када их користити
    • Индивидуализација наставних садржаја
    • Пројектна настава као вид реализације наставног програма

30

дана: 1
бодова: 8

Бесплатан, уз издавање уверења о похађаној обуци, освежење за полазнике током трајања обуке, штампање материјала потребног за реализацију обуке.