Дуално образовање - учење кроз рад

Каталошки број програма: 977  

Не

Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана 8 Ниш, abskola@eunet.rs, 018249270, 018526957 , 018249270

Саша Манић, manic.sasa@live.com, 018220424, 063411456

Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно-пословна школа Ниш

Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно-пословна школа Ниш

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за рад у школи која је у дуалном образовању уз развијање компетенција за прилагођавање наставног плана и програма у складу са потребама партнера из привреде.

Јачање компетенција наставника, усвајањем знања о основама и начином остваривања дуалног образовања. Оспособљавање наставника за успешно координисање између ученика, родитеља, послодавца и осталих субјеката у дуалном образовању. Јачање компетенције наставника за реализацију наставе методама, студија на случају и пројекат у настави. Развијање вештина наставника за праћење напредовања код ученика током практичног рада код послодавца. Развијање вештина код наставника за организацију наставе, формулисање циљева и исхода наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање обавезних програма са садржајима, проблемима и специфичностима у предузећима и институцијама са којима се реализује дуално образовање.

Након обуке, наставник је у стању да ученике уведе у систем дуалног образовања. Наставник континуирано прати развој ученичких компетенција за време рада код послодавца. Наставник, прати поштовање међусобних права и обавеза послодавца и ученика Натавник успешно планира и реализује Програм наставе и учења, прилагођен потребама послодавца, на начин који развија међупредметне компетенције код ученика. Наставник успешно користи методу пројекта и методу студија на случају и пројектну наставу оријентисану на специфечне проблеме и делатности у интитуцијама и предузећима у којима се реализује дуално образовање.

 • 1. дан
  • Дуално образовање у Србији
  • Пауза
  • Услови за остваривање дуалног образовања
  • Пауза
  • Програм наставе и учења усклађен са специфичностима послодавца, методом студија на случају
  • Пауза
  • Програм наставе и учења усклађен са специфичностима послодавца, пројектном методом

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1.800,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе, као и трошкове удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Tehnička škola 15maj Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.99
2 Економска школа Ужице. Трг Светог Саве 6. Ужице. Ана Јанковић, Милорад Гавриловић 27 3.41

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.7