Драмском игром до физичке активности - примена инспиративне средине, природних материјала и драмског садржаја који се усклађује са кретањем

Каталошки број програма: 1069  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Ирена Станишић, Доктор наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Ирена Станишић, Доктор наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студија

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Омогућити полазницима да овладају теоријским и практичним знањима која ће им помоћи у самосталном осмишљавању и спровођењу физичких активности кроз драмску игру у раду са децом са циљем подстицања истраживања, маште, креативности и комуникације.

Унапређује реализацију нових програмских садржаја и усвоје нови савремени приступ приликом реализације физичких активности, који се састоји у интегрисању свега оног што деца истражују и доживљавају (уједињењу знања и искуства). Унапређује реализацију програмских садржаја - сензомоторне игре, различите облике кретања, плесно-ритмичке активности уз драмску игру и имитацију покрета датог садржаја, као и избор кретања за реализацију којом се развија способност невербалне комуникације путем геста и покрета. Оспособњава вештине креативне примене и израде неструктуираних средстава (справа и реквизита) у раду са децом који прате драмску игру – апликације, костими, сцена. Усавршава процес драматизације и мотивише дете при ком се спонтана игра.

Полазник би након спроведене обуке требало да: Реализује нове програмске садржаја кроз нови савремени приступ приликом реализације физичких активности, који се састоји у интегрисању свега оног што деца истражују и доживљавају (уједињењу знања и искуства) Реализује програмске садржаје - сензомоторне игре, различите облике кретања, плесно-ритмичке активности уз драмску игру и имитацију покрета датог садржаја, као и избор кретања за реализацију. Овлада вештинама креативне примене и израде неструктуираних средстава (справа и реквизита) у раду са децом који прате драмску игру – апликације, костими, сцена Овлада вештинама драматизације кроз покрет. Прикаже заинтересованост, вољу, мотивацију за израду различитих подстицајних материјала.

 • 1. дан
  • Увод у луткарство. Основе луткарства.
  • Основе обликовања и анатомије сценских лутки.
  • Пауза
  • Луткарски текст (од импровизације до драматизације)
  • Кретање (покрет) као средство за очување целокупног стања организма детета
  • Пауза
  • Ритмика и ритмичко-плесне активности кроз драмску игру
  • Сензомоторне игре кроз драмску игру
  • Разни облици кретања кроз драмску игру
  • Креативност покрета
  • Пауза
  • Процес драматизација цртаних филмова
  • Процес драматизација прича и бајки
  • Завршна реч
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара износи 2500 динара по учеснику. У цену су укљућени радни материјал,освежеље у паузама и надокнада предавачима