Револуција 4.0 -паметна аутоматизација

Каталошки број програма: 391  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Светозар Колесар, Основне студије, „Republic of the third dimension“doo; Марко Костов, Основне студије, Republic of the third dimension doo

Светозар Колесар, Основне студије, „Republic of the third dimension“doo; Марко Костов, Основне студије, Republic of the third dimension doo; Иван Милентијевић, Инжењер индустријског инжењерства, Axiom Tech doo

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ овог програма је информисање наставника o Индустрији 4.0 као новој индустријској револуцији и њеном значају, проширивње знања које прате научну дисциплину а тичу се Индустрије 4.0

• Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних технологија у Индустрији 4.0 • Информисање наставника у областима дигитализације производних система, анализе података и организације неопходне за даљи развој и дигитализацију индустрије и њено прилагођавање савременим условима пословања • Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија

Тренутно у Србији постоји слаб интерес и врло скромни резултати у развоју Индустрије 4.0. У нашем тиму постоје стручњаци који одлично познају дигиталне технологије и практична искуства из ове области која могу преносити даље на наставнике а они на ученике и на тај начин директно и индиректно подстакнути развој привреде.

 • 1. дан
  • The internet of things (IoT) – Интернет ствари/интелигентних уређаја
  • The industrial internet of things (IIoT)-Индустријски интернет ствари
  • Additive manufacturing – Адитивна производња
  • Cyber-physical systems (CPS) - Сајбер-физички систем
  • Smart manufacture – Паметна производња
 • 2. дан
  • Smart factories – Дигитална фабрика
  • Cloud computing
  • Cognitive computing – Когнитивно рачунарство
  • Artificial intelligence – Вештачка интелигенција

30

дана: 2
бодова: 14

Цена по учеснику је 3.500,00 динара, односно 105.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.