Музичка култура и модерне технологије

Каталошки број програма: 1038  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Лери Менгер, професор музичке културе, ОШ „Милош Црњански“ Иланџа

Лери Менгер, професор музичке културе, ОШ „Милош Црњански“ Иланџа; Горан Станков, Професор техничког и информатичког образ, ОШ ,, Жарко Зрењанин '' Избиште

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникацијских технологија.

Мотивисање и оспособљавање наставника за рад са модерним технологијама у настави музичке културе. Оспособљавање наставника за коришћење специфичних апликација корисних за предмет музичке културе.

По завршетку обуке наставници стичу позитиван став о добробити коришћења модерних техонологија на часу музичке културе и добијају подстицај да крену у детаљније упознавање и коришћење модерне технологије. Наставници који имају одређена предзнања у коришћењу модерне технологије стичу нова знања и умења и добијају програме који им омогућавају да нађу, обраде, припреме и презентују ученицима одређени едукативни материјал на часу музичке културе.

 • 1. дан
  • Упознавање и уводна тема у сам семинар –
  • Почетна презентација
  • Процес стварања, прикупљање материјала и његова обрада
  • Процес стварања, прикупљање материјала и његова обрада – Интернет библиотеке и Torrenti
  • Писање нота на рачунару
  • Обрада аудио и видео материјала
  • Уснимавање нађеног материјала
  • Уснимавање нађеног материјала
 • 2. дан
  • Стварање једне мултимедијалне презентације од прикупљеног материјала
  • Стварање једне мултимедијалне презентације од прикупљеног материјала
  • Стварање једне мултимедијалне презентације од прикупљеног материјала
  • Програм Hot Potatoes и разни квизови
  • Завршно излагање и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)