3Д моделовање

Каталошки број програма: 341  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Светозар Колесар, Основне студије, „Republic of the third dimension“doo; Марко Костов, Основне студије, Republic of the third dimension doo; Иван Милентијевић, Инжењер индустријског инжењерства, Axiom Tech doo

Светозар Колесар, Основне студије, „Republic of the third dimension“doo; Марко Костов, Основне студије, Republic of the third dimension doo; Иван Милентијевић, Инжењер индустријског инжењерства, Axiom Tech doo

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање професионалних компетенција наставника за коришћење различитих типове софтвера за 3Д моделовање, савладавање основних операција за рад у њима.

- Стицање знања о намени и врстама софтвера за 3Д моделовање - Оспособљавање наставника за избор бесплатних софтверских решења који највише одговарају њиховим потребама нпр. FreeCAD, ОPENSCAD, Блендер - Обука настaвника за рад у софвтеру за 3Д моделовање кроз једноставне примере

- Наставници у складу са потребама бирају одговарајући софтвер за израду 3Д модела, у зависности од предмета за који се модели креирају - Наставници ће са ученицима израђивати једноставне 3Д моделе - Наставници ће самостално моћи израђивати релативно сложен 3Д модел - Као резултат, настаје база 3Д модела који се могу искористити за наставу из различитих предмета

  • 1. дан
    • Уводни део – упознавање са различитим типовима софтвера и основним операцијама
    • Бесплатни – Open source софтвери – обука за рад
    • Практична примена стеченог знања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.500,00 динара, односно 105.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.