Трансформационо учење у средњим стручним школама

Каталошки број програма: 747  

Не

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу, Војвођанска 5а, 36210 Врњачка Бања, Србија, hitvb@kg.ac.rs, 0365150024, 0365150026 , 0365150025

Дарко Димитровски, darko.dimitrovski@kg.ac.rs, 034320516, 0642925386

Данијела Пантовић, доктор наука – економске науке, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Марко Милашиновић, Mастер економиста, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Марија Костић, Доктор биолошких наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Јован Нићифоровић, Доктор медицинских наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Јованка Калаба, Доктор филолошких наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Небојша Павловић, Доктор наука у области образовања, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Соња Милутиновић, Доктор економских наука, Факултет за хотелијерствао и туризам у Врњачкој Ба; Маријана Ђурађевић, Мастер економиста, Угоститељско туристичка школа са домом ученика у ; Владимир Крагуљац, Демонстратор, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Весна Миловановић, Доктор економских наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Дарко Димитровски, Доктор наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ

Данијела Пантовић, доктор наука – економске науке, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Марко Милашиновић, Mастер економиста, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Марија Костић, Доктор биолошких наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Јован Нићифоровић, Доктор медицинских наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Јованка Калаба, Доктор филолошких наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Небојша Павловић, Доктор наука у области образовања, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Соња Милутиновић, Доктор економских наука, Факултет за хотелијерствао и туризам у Врњачкој Ба; Маријана Ђурађевић, Мастер економиста, Угоститељско туристичка школа са домом ученика у ; Владимир Крагуљац, Демонстратор, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Весна Миловановић, Доктор економских наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ; Дарко Димитровски, Доктор наука, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањ

општа питања наставе

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција наставника за реализацију наставе базиране на комбинацији различитих метода и техника усклађених са принципима трансформационог учења

1. Упознавање наставника са основама теорије трансформационог учења 2. Обезбеђивање увида у наставне методе и технике које имају потенцијал да активирају процес трансформационог учења 2. Оспособљавање наставника да иницирају индивидуалну трансформацију ученика применом иновативних приступа у реализацији наставних садржаја

1. Усвајање знања о основним постулатима и фазама трансформационог учења 2. Оспособљавање за препознавање правилног одабира и комбинације наставних метода и техника са потенцијалом да осигурају трансформацоно учење 3. Примена метода и техника у настави у циљу усвајања трансформационог знања

 • 1. дан
  • Трансформационо учење-теоријска перспектива
  • Туризам и догађаји
  • Пауза
  • Примена граматике и лексике у писменим вежбама пословне кореспонденције на енглеском језику
  • Oхрабривање креативности код ученика
  • Пауза за ручак
  • Значај правилне исхране као здравог животног стила
  • Примена fieldtrip-а и бенчмарк анализе у функцији трансформационог учења
  • Пауза
  • Практичан рад учесника на реализацији фаза трансформационог учења и eвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3.500 динара по учеснику Цена укључује укупне трошкове реализације стручног семинара: дневнице реализатора програма, топли оброк, трошкови превоза реализатора на место организације стручног семинара (у ситуацији да се семинар не организује на факултету). У ситуацији да се стручни семинар организује на факултету, трошкови ће укључити и ручак и освежење за све учеснике. Такође, у предвиђену цену су укључени и трошкови неопходног материјала за потребе реализације стручног семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економско-трговинска школа, ул. 4. децембра бр. 3, Пријепоље Јован Нићифоровић, Небојша Павловић, Соња Милутиновић, Маријана Ђурађевић, Владимир Крагуљац, Дарко Димитровски 28 3.75
2 Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска 5а, Врњачка Бања Данијела Пантовић, Марко Милашиновић, Марија Костић, Небојша Павловић, Соња Милутиновић, Маријана Ђурађевић, Владимир Крагуљац, Дарко Димитровски 24 3.67
3 Врњачка Бања Марко Милашиновић, Марија Костић, Маријана Ђурађевић, Владимир Крагуљац, Весна Миловановић, Дарко Димитровски 16 3.78

Укупно учесника: 68 | Просечна оцена: 3.73