Усавршвање наставника за реализацију програма обуке скијања

Каталошки број програма: 1091  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400

Robert Ropret, red. prof, Fakultet sporta fizičkog vaspitanja

Robert Ropret, red. prof, Fakultet sporta fizičkog vaspitanja; Владимир Радојичић, , Фитнес центар Фитзоом

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Побољшање техничке, методичке, организационе и безбедносне компетентности наставника у реализацији програма обуке скијања, у складу са актуелним променама у методици, техници и законској регулативи

Упознавање са променама у специфичној опреми и утицају на промене у техници и методици обуке. Савремена средства и методе за учење и усавршавање скијања. Усклађивање критеријума за процену успешности савладаности програма. Упознавање са променама у законској регулативи

Активна примена стечених знања у процесу обуке: -Примена измена у техници скијања -Примена измена у методици обуке Квалитетнија организација и реализација програма са аспекта безбедности Мотивација наставника за извођење програма зимовања

 • 1. дан
  • Карактеристике савремене опреме у скијању
  • pauza
  • Утицај опреме на кретање у скијању
  • пауза
  • Критеријуми за процену успешности извођења технике скијања
 • 2. дан
  • Приказ технике скијања - практичан рад на снегу
  • пауза
  • Приказ технике скијања - практичан рад на снегу (наставак)
  • пауза
  • Приказ савремене методике обучавања скијања
  • Пауза
  • Приказ савремене методике обучавања скијања - наставак
  • пауза
  • Видео налаиза снимљеног материјала
 • 3. дан
  • Приказ полигона за обуку
  • Пауза
  • Приказ полигона за обуку - наставак
  • пауза
  • Измене у правној регулативи и безбедности у обучавању скијања
  • пауза
  • Видео налаиза снимљеног материјала

20

дана: 3
бодова: 21

4000 дин