Правописна норма босанскога језика

Каталошки број програма: 441  

Не

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković", 28. novembra 58, centar.isa.beg@gmail.com, 020311027

Esma Brunčević, esma.bruncevic90@gmail.com, 020311027, 063662929

Аида Џихо, доцент доктор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару; Елвира Ђекић, Мастер менаџер управљања у високом образ, Техничка школа; Ајла Селимовић, Мастер филолог српске књиж. и језика, Основна школа ,,Вук Караџић“; Едим Шатор, Др хуманистичких наука из обл лингвистик, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару

Ерсан Муховић, Мастер филолог српске књижевности и јези, Државни универзитет у Новом Пазару; Аида Џихо, доцент доктор, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару; Елвира Ђекић, Мастер менаџер управљања у високом образ, Техничка школа; Аднан Бјелак, Мастер филолог српске књиж. и језика, Државни универзитет у Новом Пазару; Ајла Селимовић, Мастер филолог српске књиж. и језика, Основна школа ,,Вук Караџић“; Едим Шатор, Др хуманистичких наука из обл лингвистик, Универзитет “Џемал Биједић” у Мостару

образовање и васпитање на језицима националних мањина

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање компетенција стручних сарадника и наставника свих профила, који су у настави на босанском језику, као и осавремењивање наставног процеса фокусирањем на савремене стратегије учења и подучавања;

Писмено и усмено изражавање у складу са нормом стандардног босанског, давање одговора на питања и недоумице у вези са језичким стандардом, што утиче на развој свијести о значају њеног очувања и његовања не само међу наставним особљем и стручним сарадницима у колективу и настави него и код ученика, а самим тим и на очување и развој босанског језика и културе; унапређење компетенција, као и приоритетних области; усавршавање ради квалитетније наставе.

Полазници разумију важност примјене правописних правила у настави и педагошкој документацији, разумију и примјењују норму босанског језика; посједују знања и вјештине потребне за организацију процеса наставе и учења у одјељењима у којима се изводи настава на босанком језику у Републици Србији, указују на језичке правилности и неправилности у другим исказима

  • 1. дан
    • Правописна норма босанског језика
    • Правопис у настави босанскога језика и књижевности
    • Ортографска и ортоепска норма босанскога језика
    • Правопис српског и босанског језика у компаративном односу

30

дана: 1
бодова: 8

1000 динара ( Материјал за учеснике, освежење)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Tutin, Gimnazija, 7. Jul 18 Ерсан Муховић, Елвира Ђекић, Аднан Бјелак, Ајла Селимовић 21 3.93
2 Novi Pazar Ерсан Муховић, Елвира Ђекић, Аднан Бјелак, Ајла Селимовић 19 3.97
3 Sjenica Ерсан Муховић, Елвира Ђекић, Аднан Бјелак, Ајла Селимовић 22 3.97
4 Tutin Ерсан Муховић, Елвира Ђекић, Аднан Бјелак 19 3.92

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.95