Сарадња у школским тимовима – како ИКТ алати могу да помогну

Каталошки број програма: 734  

Не

"Сцио", Рудничка бб, 32300 Горњи Милановац, office@scio.org.rs, 0616183078

Бојана Симовић, bjnrodic@gmail.com, 0642251101, 0642251101

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд; Маријана Поповић, мастер, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд

Душан Симовић, Мастер, Студио Плетисанак; Бојана Симовић, Мастер, ОШ „Душко Радовић“ Нови Београд; Данијела Калањ, Дипломирани професор, Политехника - школа за нове технологије; Маријана Поповић, мастер, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Београд; Зоран Чучковић, Дипломирани теолог, Основна школа "Иван Горан Ковачић" Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Проширивање знања наставника и стручних сарадника о раду школских тимова за унапређење квалитета образовно-васпитног рада установе и развијање вештина комуникације и сарадње унутар тима и између различитих тимова уз помоћ ИКТ алата.

- Проширивање знања наставника и стручних сарадника о врстама и надлежностима школских тимова. - Подизање нивоа знања наставника о значају рада школских тимова и њиховој међусобној повезаности за унапређење квалитета образовно-васпитног рада установе. - Практично оспособљавање наставника за употребу различитих ИКТ алата у циљу боље сарадње, комуникације и организације тимског рада. - Практично оспособљавање наставника за креирање потребне документације за рад школских тимова путем ИКТ алата.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници: - учврстити знања о постојању и надлежностима различитих школских тимова - моћи да уоче значај рада школских тимова за унапређивање квалитета рада образовно-васпитне установе - успешно користити различите ИКТ алате за сарадњу, комуникацију и организацију тимског рада - знати да креирају потребну документацију за рад школских тимова путем ИКТ алата (протоколи, планови, записници, извештаји, анкете)

 • 1. дан
  • О тимовима
  • Пауза
  • ИКТ алати за комуникацију, организацију и колаборацију
  • Пауза
  • Школски тимови
  • Пауза
  • Примена ИКТ алата у раду школских тимова

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.800,00 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Др Арчибалд Рајс" Душан Симовић, Бојана Симовић, Маријана Поповић 30 3.96
2 Основна школа "Вук Караџић" Душан Симовић, Маријана Поповић, Зоран Чучковић 27 3.67

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.82