Игре ликовним елементима

Каталошки број програма: 1022  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Немања Панић, магистар, Академија васпитно-медицинских струковних студија

Немања Панић, магистар, Академија васпитно-медицинских струковних студија ; Матија Рајковић, Магистар ликовних уметности, Академија васпитачкомедицинских струковних студија

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стручно усавршавање кроз ликовно стваралаштво и креативни рад; Стицање и усвајање нових знања и вештина; Развој стваралачких способности и ликовног изражавања; Оспособљавање запослених у образовању за коришћење ликовних елемената.

Стицање стручних знања о ликовним елементима, акционом сликарству, ликовној игри; Упознавање са ликовним техникама и материјалима; Развијаље спонтаног ликовног израза, креативноти и ликовне културе; Подстицање на самостални рад, ликовно стваралаштво, размену искуства и знања из области ликовне уметности, културе и васпитања;

Након завршетка обуке од полазника се очекује да буду оспособљени да стечена знања и вештине примене у пракси; Разумеју игру ликовних елемената и њихово коришћење у васпитно-образовном раду; Овладају поступцима за креирање ликовних игара;

 • 1. дан
  • Ликовни елементи и ликовни језик; Спонтани ликовни израз
  • Пауза
  • Креирање ликовне игре доминантним ликовним елементом; Линија као доминанта
  • Пауза
  • Акционо сликарство, историја и могућа примена у васпитно образовном раду
  • Пауза
  • Анализа спроведених активности
  • Завршна реч и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара износи 2500 динара по учеснику. У цену су укљућени радни материјал,освежеље у паузама и надокнада предавачима

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија васпитачко медицинских струковних студија, Ћирила и Методија 22, Крушевац Немања Панић, Матија Рајковић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99