Музичко стваралаштво и сценска уметност

Каталошки број програма: 1043  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија

Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Александар Васић, магистар музичке уметности, Академија васпитачко-медицинских струк. студија

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција запослених у образовању за интердисциплинарно повезивање образовних садржаја у области музичког,драмског и сценског стваралаштва деце и младих.

Упознавање полазника са улогом и значајем музичке културе у развоју деце и младих;Оснаживање васпитача/наставника да планирају,раде,воде,стимулишу и усмеравају децу ка откривању музичких,позоришних и естетских вредности у педагошком процесу;Развијање вештина и способности запослених у образовању у планирању,креирању и извођењу музичко-сценских дела

Након завршетка обуке од полазника се очекује да буде оспособљен да креирају ученичке активности помоћу којих деца/ученици кроз музичку сценску игру усвајају знања, вештине, креирају и развијају музичко сценске форме, музичке драматизације, користе музику у луткарским минијатурама и представама.

  • 1. дан
    • Музичко сценски облици:Историјат
    • Музика и луткартсво
    • Дечје сценско стваралаштво и музика
    • Музичке драматизације

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара износи 2500 динара по учеснику.У цену су укључени радни материјал,освежење у паузама и надокнада предавачима.