Амбалажа, отпад , рециклаа

Каталошки број програма: 890  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Данијела Јашин, Доктор физичко-хемијских наука, Висока техничка школа струковних студија у Зрењани; Матилда Лазић, Доктор техничких наука, Висока техничка школа струковних студија у Зрењани

Данијела Јашин, Доктор физичко-хемијских наука, Висока техничка школа струковних студија у Зрењани; Матилда Лазић, Доктор техничких наука, Висока техничка школа струковних студија у Зрењани; Сандра Бањанин, Струковни мастер инжењер технологије, Културни центар Зрењанина; Ања Стојшин, Професор техничког и информатичког образ, ОСШ “9.мај “Зрењанин

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Општи циљеви програма су упознавање наставног особља са појмом амбалаже, њене функције и животног циклуса кроз циркуларну економију, са посебним акцентом на управљање амбалажним отпадом кроз систем рециклаже.

Специфични циљеви програма су оспособљавање наставника да међу децом школског узраста промовишу принципе одрживог развоја и очувања природних ресурса и добара, избором еколошке амбалаже, минимизацијом и примарном селекцијом отпада, како би се могле обезбедити секундарне сировине, које представљају основу за успешну рециклажу и циркуларну економију.

По завршетку обуке полазници ће бити оспособљени да успешно промовишу принципе одрживог развоја и очувања природних ресурса избором еколошке амбалаже, минимизирањем и правилном селекцијом отпада на месту настанка, као предуслова рециклирања. Биће подстакнути да пренесу стечена знања ученицима и мотивишу их да активно учествују решавању огромног, глобалног проблема нагомилавања амбалажног отпада и укључивање у концепт циркуларне економије.

 • 1. дан
  • Представљање аутора,реализатора и учесника Семинара, упознавање са циљевима, програмом Семинара. Инц
  • Појам, функција и врсте амбалажних материјала.
  • Животни циклус производа/радионица
  • Утицај животног циклуса производа на животну средину у концепту од колевке до депоније/радионица
  • Утицај животног циклуса производа на животну средину у концепту од колевке до колевке/радионица
  • Одрживи развој и циркуларна економија
  • Укључивање Школе у систем рециклаже и циркуларне економије
  • Колико смо научили?

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)