Оснаживање наставника и стручних сарадника за решавање педагошких ситуација

Каталошки број програма: 120  

Не

ОШ "Академик Миленко Шушић", Пионирска 5, gucaosnovna@gmail.com, 032854599

Драгица Дојчиновић, osnovnaguca@gmail.com, 032344117, 0603441170

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“

Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање полазника и подизање нивоа компетенција за ефикасно и ефектно решавање педагошких ситуација са ученицима, родитељима и колегама

Повезивање законске и подзаконске регулативе са компетенцијама полазника ради примене у решавању конкретних педагошких ситуација; Унапређивање знања полазника о развојних карактеристикама ученика; Развијање комуникацијских вештина у односу са ученицима, родитељима и колегама; Стицање релевантних знања из психологије међуљудских односа („демократска“ личност: однос према другима, личне особине и ментално функционисање); Развијање свести о значају сарадње са родитељима, колегама у колективу и уважавању развојних карактеристика ученика у решавању конкретних педагошких ситуација.

Полазник: Зна компетенције и припадајуће показатеље за своје занимање; зна релевантну законску и подзаконску регулативу; зна да је повеже и примени у свом раду у решавању педагошких ситуација; зна развојне карактеристике ученика; уме да примени знања о развојним карактеристикама у решавању педагошких ситуација; зна карактеристике успешне комуникације; схвата њихов значај и примењује их за решавање педагошких ситуација; примењује релевантна знања из психологије међуљудских односа у комуникацији са родитељима и колегама.

  • 1. дан
    • Компетенције полазника и законски оквир за решавање педагошких ситуација
    • Психолошка и педагошка знања неопходна за решавање педагошких ситуација
    • Конкретне педагошке ситуације у раду са ученицима
    • Конкретне педагошке ситуације у раду са родитељима

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за групу од 26 до 30 учесника -1 500,00 динара; Цена по учеснику за групу од 21 до 25 учесника - 1 800,00 динара; Цена по учеснику за групу од 15 до 20 учесника -2 400,00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Никола Тесла", Ђенерала Драже Михаиловића 8, Дубље Марина Павловић, Наташа Турунташ 24 3.98
2 Хемијско-прехрамбена и текстилна школа "Урош Предић", Зрењанин Марина Павловић, Наташа Турунташ 26 3.94
3 ОШ "Иван Горан Ковачић", Максима Горког 29, Суботица Марина Павловић, Наташа Турунташ 20 3.99

Укупно учесника: 70 | Просечна оцена: 3.97