ДИГИТАЛНИ СВЕТ. АЛАТИ ОД РАЗРЕДНЕ ДО ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ.

Каталошки број програма: 351  

Не

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу, Немањина 11, 38218 Лепосавић, ufp@pr.ac.rs, 02884164, 0641637962 , 02884164

Мирко Чакаревић, mirko.cakarevic@pr.ac.rs, 02884164, 0641637962, 02884164

Драгана Чакаревић, VII/2, мастер, ОШ „Вук Караџић“ Сочаница; Мирко Чакаревић, VII/2, мастер, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Живорад Миленовић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу

Драгана Чакаревић, VII/2, мастер, ОШ „Вук Караџић“ Сочаница; Мирко Чакаревић, VII/2, мастер, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Живорад Миленовић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања учесника за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија као подршке у изради потребне документације и квалитетнијег и потпунијег извођења наставе.

Подизање нивоа дигиталних компетенција учесника за реализацију наставе Дигитални свет (први циклус основног образовања), као и припрема дигиталног наставног материјала за предметну наставу (непосредно и онлајн). Оспособљавање учесника за коришћење дигиталних алата и креирање дигиталних материјала намењених за припрему наставних јединица које ће довести до активног учешћа ученика у васпитно-образовном процесу. Подршка учесницима за креирање дигиталног наставног материјала, коришћење већ креираних садржаја и коришћење алата за онлајн наставу.

По завршетку обуке учесници су оспособљени да: - Интегришу дигиталне настане материјале у наставни процес у циљу што ефикасније реализације наставе, - Развијају дигиталну компетенцију код ученика кроз наставу свог предмета, - Користе алате за израду дигиталног наставног материјала, - Користе алате за електронско учење и наставу на даљину.

 • 1. дан
  • 1. УВОД
  • 2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (Дигитална компетеницја)
  • Прва пауза
  • 3. АЛАТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ДИГИТАЛНИ СВЕТ И КРЕИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
  • Друга пауза (ручак)
  • 4. АЛАТИ ЗА ОНЛАЈН НАСТАВУ
  • Трећа пауза
  • 5. КРЕИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗАБРАНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1200 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 36.000 дин. Спецификација: - Надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима, - Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу 5.000 динара, организација и израда сертификата, - Штампани и дигитални материјал за полазанике 4.000 дин. Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.