Савремени приступи наставном проучавању прозе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 940  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Александра Секулић, , Економско – трговинска школа Кула; Снежана Клепић, Доктор књижевних наука , Гимназија “Вељко Петровић” Сомбор

Александра Секулић, , Економско – трговинска школа Кула; Снежана Клепић, Доктор књижевних наука , Гимназија “Вељко Петровић” Сомбор

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Овладавање савременим приступима у наставном проучавању прозе уз употребу ИКТ (информационо-комуникационе технологије).

Оспособљавање наставника за коришћење разноврсних савремених наставних приступа из области проучавања прозе. Оспособљавање наставника да уз употребу ИКТ стварају повољнији педагошки амбијент у којем се подстиче самосталност и стваралаштво ученика, уважавање њихове индивидуалности уз развијање сарадничких и партнерских односа. Оснаживање наставника новим методичким знањима, функционалним поступањем, примерима добре праксе, како би актуелизовали и иновирали наставно проучавање прозе, али и саму наставу предмета српски језик и књижевност. Стицање искуства у примени савремених приступа у настави књижевности и примени одговарајућих е-алата.

Полазници су оспособљени да примењују савремене приступе у наставном проучавању прозе. Оспособљени полазници да користе фабуларне графиконе, фабуларне степенице, фабуларне пирамиде, карактеролошке таблице уз употребу одговарајућих е-алата у настави. Полазници су оспособљени да савремене приступе наставном проучавању прозе примењују у непосредном раду сa ученицима на часу. Оспособљени полазници да осмисле час или наставну активност или их употребе у пројектној настави подстичући интерактивност. Полазници су оспособљени да прилагоде научене методе, технике, графичке организаторе различитим прозним текстовима који се изучавају у основној и средњој школи.

  • 1. недеља
    • Увод у савремени приступ наставном проучавању прозе
  • 2. недеља
    • Примена савременог приступа у наставном проучавању прозе

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Александра Секулић, Снежана Клепић 8 3.98

Укупно учесника: 8 | Просечна оцена: 3.98