Подстицај интерактивности у ситуацијама за учење применом технике станица

Каталошки број програма: 671  

Не

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ", Нови Сад, Неимарска 17, tckocevski@gmail.com, 0606062562, 0612890030

Dr Danica Kocevska, tckocevski@gmail.com, 0213035785, 0606062562

Даница Јевтовић Мишић, , ОШ“Јастребачки партизани“ Мерошина; Марија Миловановић, , Основна школа „Стефан Немања“ Ниш

Даница Јевтовић Мишић, , ОШ“Јастребачки партизани“ Мерошина; Марија Миловановић, , Основна школа „Стефан Немања“ Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упућивање наставника у садржај и припрему технике станица и могућности њене примене у циљу постизања интерактивности у настави и креирања ситуација за учење усмерене на исходе.

Упознавање наставника са садржајем технике станица путем приказа примера из праксе и основних теоријских поставки; Уочавање значаја интерактивног приступа планирању и остваривању програма наставе у млађим разредима ОШ; Упознавање карактеристика ситуација за учење и њихово креирање ради остваривања циљева и исхода наставе у складу са интересовањима ученика; Примена поступка планирања и остваривања исхода техником станица у интерактивним ситуацијама учења. Оснаживање наставника за припрему и примену технике станица у различитим областима и предметима наставе. Подстицање полазника да самостално планирају и програмирају интерактивност у настави, умрежавају садржаје на наставном часу, тематском дану или недељи.

Наставници знају садржај технике станица. Усвојили су поступак планирања и остваривања исхода наставе применом технике станица. Наставници уочавају значај интерактивног приступа планирању и остваривању програма наставе у млађим разредима ОШ за подстицање развоја ученика; Припремају и примењују технику станица у различитим наставним областима и предметима.

 • 1. дан
  • Представљање обуке, водитеља и учесника
  • Појам и предности интерактивне методе и технике станица
  • Пауза
  • Планирање и реализација наставних часова и активности применом технике станица у оквиру једног предм
  • Пауза
  • Израда практичног сценарија за примену технике станица за рад на часу у оквиру једног предмета/акти
  • Пауза
  • Планирање и реализација часова и активности применом технике станица за више предмета/активности
  • Пауза
  • Израда сценарија за примену технике станица за рад на часу интеграцијом више предмета/активности
  • Пауза
  • Евалуација и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара Хонорари, путни трошкови и радни потрошни материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јастребачки паризани", Нишка бб, Мерошина Даница Јевтовић Мишић, Марија Миловановић 25 3.99
2 ОШ "Синиша Јанић" Михајла Михајловића 1, Власотинце Даница Јевтовић Мишић, Марија Миловановић 21 3.99

Укупно учесника: 46 | Просечна оцена: 3.99