Благотворан утицај музике (у свакодневном раду) на осетљиву популацију свих узраста

Каталошки број програма: 1012  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111

Милена Станишић, доктор уметности, Факултет музичке уметности; Стана Крстајић, магистар, Факултет музичлке уметности

Милена Станишић, доктор уметности, Факултет музичке уметности; Стана Крстајић, магистар, Факултет музичлке уметности

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Приближавање учесника благотворности утицаја музике у раду са осетљивим популацијама свих узраста и важности коришћења музике као средства за инклузивну комуникацију у свакодневном раду. Упознавање учесника са искуствима и примерима из праксе.

Подршка наставницима и васпитачима да креативно приступају музичким изворима, организују догађаје уз “живу” музику, унапреде комуникацију кроз апстрактно разумевање емоција кроз музику. Освестити полазнике да препознају потребе деце за музиком и ван часова музичког, поготову када се ради о деци осетљивих категорија, схватање која музика би када деци била пријатна и подстицајна - у комбинацији са развојем других уметничких вештина (нпр. сликање, вајање), за развијање маште, али и схватање повезаности музике са математиком, и са развијањем интелектуалних и емотивних способности.

Промена поимања важности коришћења музике у свакодневном раду са осетљивим популацијама. Схватање различитих могућности, сарадња стручњака из различитих области, излазак из уско струковних оквира. Разумевање важности одабира музике, као и важност укључивања деце у извођење или одабир музике.

  • 1. дан
    • Важност већег укључивања музике у свакодневне активности
    • Пауза
    • Искуства предавача из свог досадашњег рада

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара по учеснику. У цену је укључена израда уверења о савладаном програму обуке које је организатор дужан да изда учесницима по завршетку обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ŠOMO Dr Vojislav Vučković Милена Станишић, Стана Крстајић 31 0
2 šomo "Dr Milan Milojević" Милена Станишић, Стана Крстајић 29 2.94
3 ŠOMO Vojislav Lale Stefanović Милена Станишић, Стана Крстајић 17 0
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Милена Станишић, Стана Крстајић 19 3.9
5 ШОМО "Стеван Мокрањац", Кнеза Лазара 1, Пожаревац Милена Станишић, Стана Крстајић 28 3.98

Укупно учесника: 124 | Просечна оцена: 2.16