Ликовне активности у функцији развоја деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 715  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Драган Јајић, , ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Жељка Милановић, , ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад;

Драган Јајић, , ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад; Жељка Милановић, , ПУ ''Радосно детињство'', Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање визуелно естетског мишљења и компетенција васпитача у процесу планирања и реализације ликовних активности као предуслова за интелектуални, моторички, емоционални и естетски развој деце

Кодирање и декодирање ликовног говора и ликовних елемената. Подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења Визуелна припрема и ликовна пракса као предуслов планирања и реализације ликовних активности Проширивање знања о очекиваним способностима и потребама деце предшколског узраста у области ликовног васпитања и дечјег ликовног стваралаштва Информално учење и савремени васпитно-образовни методи и облици рада Разумевање и естетско процењивање дечјег ликовног стваралаштва Подстицање индивидуалног и креативног потенцијала деце Ликовне активности у корелацији са наставним садржајима и областима у васпитно-образованом процесу

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данО семинару, упознавање Визуелно мишљење, ликовни говор и ликовни елементиВизуелна припрема и визуелно мишљење васпитача у в-о процесу ПаузаЛиковне активности и визуелно мишљење деце Рад са децом узраста од 1-7 година, теорија и пракса ПаузаПрактичан рад: Обликовање у простору 2. данПланирање ликовних активности Примери из праксеПаузаЛинија као ликовни елемент Припрема за почетно писање кроз ликовне активности Графичке технике у раду са децом предшколског узрастаПаузаИстраживање могућности графичких техника кроз практичан рад Феномен дечјег ликовног стваралаштваЗадатак за рад у групи до следећег сусрета 3. данЕстетско процењивањеПаузаСупервизија - Презентација рада у претходном периодуЕвалуација

25

дана: 3
бодова: 16

3000.00 динара Материјал за рад Едукативни материјал Путни трошкови реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Драган Јајић, Жељка Милановић 26 3.9

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.9