Читањем и писањем до критичког мишљења

Каталошки број програма: 784  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Мирјана Кандић, , ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац; Весна Поповић, Професор и магистар филолошких наука , МПНТР; Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Нада Шушак, Учитељски факултет, Сомбор, ОШ Коста трифковић, Нови Сад; Ивана Грошко, професор разредне наставе, Основна школа „Соња Маринковић“; Сузана Поповић Ицковски, Дипломирани професор енглеског језика, ОШ“Вожд Карађорђе“ Ниш и ОШ“Ратко Вукићевић“ Ниш; Валентина Паровић, Магистар филолошких наука, Гимназија ”Урош Предић” Панчево; Вијолета Мартаћ, професор, Основна школа „21.октобар“ Крагујевац; Светлана Грујић Фодор, Дипломирани физичар, Техничка школа Павеле Савић Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање рефлексивног и интерактивног приступа у подучавању којим се подстиче развој критичког мишљења

Развијање компетентности практичара за коришћење метода и техника кооперативног учења, учења путем истраживања, искуственог учења. Јачање професионалне осетљивости практичара у давању подршке ученицима да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења. Развијање компетентности практичара у стварању услова за креативну примену вештина читања и писања у разумевању и коришћењу знања стечених у процесу учења/наставе. Оснаживање практичара за разумевање значаја сарадње и грађење дијалога међу ученицима, ученицима и одраслима у процесу учења. Развијање спремности за сарадњу, размену искуства и учење од других практичара.

Практичари ће бити оспособљени да преиспитују и мењају сопствени приступ учењу и подучавању. Биће оријентисани на давање подршке ученицима у слободном изражавању идеја, учењу кроз истраживање и решавање проблема и преиспитивање чињеница и знања. Очекује се да практичари буду оспособљени да процес учења развијају према структури којом се подстиче критичко мишљење, те да користе различите технике подстицања критичког мишљења у раду са ученицима, родитељима и колегама.

 • 1. дан
  • ЕРР (евокација, разумевање и рефлексија) СТРУКТУРА МИШЉЕЊА И УЧЕЊА
  • пауза
  • ЛИЧНО ЗНАЧЕЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ КАО ДИМЕНЗИЈЕ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА
  • пауза
  • СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА
  • пауза
  • ПРИМЕНА
 • 2. дан
  • ПИТАЊА КАО ПОКРЕТАЧ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА
  • пауза
  • ПОЈАЧАНА НАСТАВА
  • пауза
  • КАТЕГОРИЗАЦИЈА КАО ДИМЕНЗИЈА КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА
  • пауза
  • ПРИМЕНА

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4400 са ПДВ. У цену су урачунати хонорари тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ“Др Ђорђе Натошевић“, Вука Караџића 1, Нови Сланкамен Весна Поповић, Валентина Паровић 20 3.99
2 ОШ "Паја Јовановић", Школски трг 3, Вршац Весна Поповић, Валентина Паровић 27 3.98
3 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Пуковника Миленка Павловића 7а, Батајница Нада Шушак, Ивана Грошко 30 3.88
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", 17. октобра 40, Смедерево Сузана Поповић Ицковски, Вијолета Мартаћ 28 3.94

Укупно учесника: 105 | Просечна оцена: 3.95