Дигитално оцењивање

Каталошки број програма: 510  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Владан Поледица, , Школа

Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Владан Поледица, , Школа

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оснаживање дигиталних компетенција наставника у домену формативног оцењивања и рефлексивне праксе, на MOODLE, MICROSOFT и GOOGLE платформама за учење.

Употреба е-алата на различитим платформама за учење; Креирање инструмената за формативно оцењивање; Креирање инструмената за ученичку самопроцену и вршњачку процену; Креирање и обрада упитника за наставу и учење и самовредновање; Израда е-портфолија ученика.

Употреба е-алата на различитим платформама за учење; Креирање инструмената за формативно оцењивање; Креирање инструмената за ученичку самопроцену и вршњачку процену; Креирање и обрада упитника за наставу и учење и самовредновање; Израда е-портфолија ученика.

 • 1. дан
  • Коришћење е платформи за праћење, напредовање и оцењивање ученика
  • Вредновање у дигиталном окружењу
  • ПАУЗА
  • Израда сопственог теста на плтформи
  • ПАУЗА
  • Израда е-портфолија ученика и/или наставника
  • ПАУЗА
  • Дигитална обрада података

29

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).