МОНТЕСОРИ МЕТОД У НАСТАВИ СОЛФЕЂА: МУЗИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ЕФЕКАТ ПРОШИРИВАЊА НАСТАВНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА (програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")

Каталошки број програма: 1032  

Не

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића б.б, kabinet@filum.kg.ac.rs, 034304270

Биљана Мандић, biljana.mandic@gmail.com, 034304270, 0641805704

Кристина Парезановић, Доктор наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Кристина Парезановић, Доктор наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за примену Монтесори методе у настави солфеђа, употребу и развој ресурса дидактичких игара и материјала, укључивање покрета у наставу, подстицање унутрашње мотивације ученика, усмеравање полазника на музичко предузетништво

Обука за рад по новој методи учења музике; усвајање знања, вештина и техника рада увођењем Монтесори методе у наставу солфеђа; подстицање маште и идеја за стваралачки рад са ученицима; упознавање са различитим врстама дидактичких игара и материјала и рада помоћу њих у настави солфеђа; боље разумевања садржаја предмета солфеђо и наставних области; унапређивање методике рада за појединачне области са подстицањем примене иновација у раду; подстицање наставника за коришћење дидактичких игара и материјала и усмеравање ка музичком предузетништву кроз креирање и производњу дидактичких материјала, наставних средстава и других продуката; покретање сопственог пословања; организовање (пласирање) сопствене производње дидактичког материјала.

Полазници ће бити оспособљени: да наставу солфеђа изводе према прилагођеној Монтесори методи; да примене научене/презентоване моделе дидактичких игара у настави солфеђа; да, према приказаном моделу рада, сами креирају сопствене дидактичке игре и одговарајуће материјале; да подстичу машту и идеје за стваралачки рад са ученицима; да инвентивније и интересантније презентују садржај предмета солфеђо, а посебно области: музичко стваралаштво, репродукција, опажање, ритам, развој музичке меморије и теорија музике; да сами осмисле своје производе и направе прве кораке у пољу сопственог предузетништва; да своје идеје пласирају у јавност најпре их испробавајући са својим ученицима; да планирају, покрену и организују/пласирају сопствену производњу.

  • 1. дан
    • Монтесори метод у настави солфеђа: музичко предузетништво и проширивање наставничких компетенција
    • Пауза
    • Монтесори метод у настави солфеђа: музичко предузетништво и проширивање наставничких компетенција

15

дана: 1
бодова: 8

2000,00 РСД

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа "Петар Крањчевић", Житни трг 28, Сремска Митровица Кристина Парезановић 14 3.91
2 Музичка школа "Невена Поповић" Гроцка Кристина Парезановић 19 3.93
3 Музичка школа "Михајло Вукдраговић", Масарикова 35, Шабац Кристина Парезановић 15 3.99
4 Задужбина Илије М. Коларца, Београд Кристина Парезановић 16 3.88
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Главни трг 9, Кањижа Кристина Парезановић 13 3.99
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Главни трг 9, Кањижа Кристина Парезановић 15 3.92
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Главни трг 9, Кањижа Кристина Парезановић 15 4

Укупно учесника: 107 | Просечна оцена: 3.95