Функционална настава математике

Каталошки број програма: 436  

Не

Математичка академија - удружење математичара, физичара и информатичара, Булевар Зорана Ђинђића 123В/14, 11070 Нови Београд, office@matematickaakademija.com, 0644399315, 0642540845

Вељко Ћировић, cirovic@gmail.com, 0642540845, 0642540845

Анђелка Симић, Дипломирани математичар, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Марија Микић, доктор математичких наука , Математички факултет у Београду

Анђелка Симић, Дипломирани математичар, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Владимир Балтић, доктор математике, мр електротехнике, Висока школа електротехнике и рачунарства; Драгољуб Ђорђевић, , ОШ „Херој Иван Мукер“; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Марија Микић, доктор математичких наука , Математички факултет у Београду

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање стручних и методичких компетенција наставника математике и наставника разредне наставе у основним и средњим школама у циљу остваривања функционалних знања и вештина ученика из математике.

- Подсећање наставника на опште и специфичне предметне и међупредметне компетенције, стандарде и исходе за предмет математика. - Подстицање наставника да размишљају о капиталним математичким знањима, да развијају математичко мишљење и вештине решавања проблема код ученика. - Подизање свести о значају пажљивог одабира задатака, њихове анализе и начина записивања за остваривање планираних исхода предмета и стицање функционалних знања и вештина. - Оснаживање става о значају подржавајуће атмосфере на часу у којој ће ученици активно учествовати, постављати питања и учити.

Наставници ће бити: - оспособљени да самостално креирају задатке у складу са исходима и стандардима и да сарађују са другим наставницима при одабиру задатака за часове и тестове; - спремни да подстичу функционална знања која се огледају у примени у различитим областима и свакодневном животу; - мотивисани да подстичу ангажовање свих ученика у складу са њиховим могућностима, а у складу са нивоима стандарда; - осетљиви за значај добре атмосфере за учење и успешност на часовима математике.

 • 1. дан
  • 1. Увођење у програм; циљеви и исходи обуке; упознавање са законском регулативом
  • Пауза
  • 2. Има ли математике у реалном животу? О савременој настави математике и њеној функционалности
  • 3. Представљање и дискусија одабраних задатака који подстичу функционална знања
  • Пауза за ручак
  • 4. Успостављање везе између презентованих задатака и стандарда – практичан рад
  • 5. Формулисање нових задатака који подстичу функционална знања и њихово презентовање – практичан рад
  • Пауза
  • 6. Корак напред: Банка задатака
  • 7. Закључна разматрања - шта се још може урадити да настава буде функционална? Договори о сарадњи.

30

дана: 1
бодова: 8

3200 динара по учеснику; За организовану групу од 24 до 30 полазника – 72.000 динара