Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 553  

Да

Удружење грађана УченIQ, Нехруова 95/47, 11070 Београд, uceniqrs@gmail.com, 0691974128, 063342873

Тања Олеар Гојић, uceniqrs@gmail.com, 0114112131, 0691974128

Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"; Ивана Павковић, професор разредне наставе - мастер, ОШ ,,Јован Дучић”

Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић"; Ивана Павковић, професор разредне наставе - мастер, ОШ ,,Јован Дучић”

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду интерактивних наставних материјала и њихову примену у настави у складу са потребама савремене наставе

Оснаживање компетенција наставника за израду дигиталних наставних садржаја применом различитих веб алата; Оспособљавање наставника за израду и примену дигиталних наставних садржаја у свим фазама настави; Оспособљавање наставника за прилагођавање дигиталних материјала специфичним потребама наставе; Подстицање наставника за примену дигиталних наставних садржаја у служби мотивације, сарадње, евалуације и праћења напредовања ученика (који мотивишу ученике на квалитетније и ефикасније учење.)

По завршетку обуке наставник ће бити: - оспособљен за одабир адекватног дигиталног алата у складу са потребама наставе; - обучен за израду и примену интерактивна дигиталних алата за мотивацију ученика у онлајн окружењу - обучен за израду и примену интерактивна дигиталних алата за презентовање и обраду градива у онлајн окружењу - обучен за израду и примену интерактивна дигиталних алата за сараднички рад у онлајн окружењу; - обучен за израду и примену интерактивна дигиталних алата за праћење постигнућа ученика у онлајн окружењу у сврху оцењивања - обучен да прати напредак ученика помоћу дигиталних алата - обучен да своје знање пренесе другима - мотивисан да дели своје добре примере праксе.

 • 1. недеља
  • Интерактивни дигитални алати за мотивацију ученика
 • 2. недеља
  • Интерактивни дигитални aлати за обраду садржаја
 • 3. недеља
  • Интерактивни дигитални алати за сараднички рад и креативне активности
 • 4. недеља
  • Интерактивни дигитални алати за евалуацију и праћење напредовања
 • 5. недеља
  • Презентација Дигиталног часа и евалуација

45

недеља: 5
бодова: 32

3000 динара по учеснику Цена укључује: похађање семинара, хонорар за реализаторе и ауторе, вођење базе добрих примера праксе учесника семинара, трошкове пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације, платформе и ппт-а