САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Каталошки број програма: 731  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Наташа Арсовић, , ОШ „Ослободиоци Београда“; Данијела Чоловић, , ОШ ''Данило Киш'', Београд

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Наташа Арсовић, , ОШ „Ослободиоци Београда“; Данијела Чоловић, , ОШ ''Данило Киш'', Београд; Марија Трикош, , Средња школа „Краљица Јелена“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

• Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију допунске наставе применом савремених метода и технике рада. • Подстицање вредновања ефеката допунске наставе у односу на образовна постигнућа ученика.

• Упознавање наставника са везом добро организоване допунске наставе и стандардима квалитета рада установе. • Оспособљавање наставника за идентификовање ученика којима је потребна подршка кроз допунску наставу и препознавање мера подршке за потребе тих ученика. • Оспособљавање наставника за примену индивидуализованих метода рада са ученицима директно повезаним са њиховим потребама. • Унапређивање методичких компетенција наставника за планирање и реализацију допунске наставе у којој је заступљена корелација више предмета. • Подстицање наставника на континуирано вредновање ефеката допунске наставе у односу на образовна постигнућа ученика.

Очекивани исходи су да полазници: разумеју како реализација допунске наставе утиче на квалитет рада установе, знају да планирају допунску наставу у складу са стандардима квалитета рада установе, образовним стандардима ученика и исходима учења. Полазници ће умети да идентификују ученике којима је потребна додатна подршка кроз часове допунске наставе, уз коришћење савремених метода и техника у образовно васпитном процесу. Полазници ће применити нови начин вредновања ефеката допунске наставе у складу са развојним могућностима, потребама и предходним нивоима знања ученика.

 • 1. дан
  • (1) Континуирана подршка ученицима кроз часове допунске наставе
  • Пауза
  • (2) Нови приступи у организацији и реализацији допунске наставе
  • Пауза
  • (3) Активно-креативни приступи у планирању допунске наставе
  • Пауза
  • (4) Системски приступ у праћењу и ефекикасности допунске наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Дубрава“, Књажевац Бојан Грујић, Данијела Чоловић 28 3.98
2 ОШ ,,Слободан Пенезић Крцун“, Јунковац Бојан Грујић, Данијела Чоловић 23 3.96
3 ОШ ,,Војвода Пријезда“, Сталаћ Бојан Грујић, Данијела Чоловић 22 3.98
4 ОШ ,,Дубрава“, Књажевац Бојан Грујић, Данијела Чоловић 26 3.91
5 ОШ "Јован Јовановић Змај", Београд Бојан Грујић, Данијела Чоловић 24 3.84
6 ОШ "Јајинци", Београд Бојан Грујић, Данијела Чоловић 27 3.93
7 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд Бојан Грујић, Данијела Чоловић 29 3.93
8 ОШ "Вук Караџић", Степојевац Бојан Грујић, Данијела Чоловић 28 4
9 ОШ "Вук Караџић", Пирот Бојан Грујић, Данијела Чоловић 30 4
10 ОШ "Жарко Зрењанин", Качарево Бојан Грујић, Данијела Чоловић 30 3.95
11 ОШ "Јефимија", Обреновац Бојан Грујић, Данијела Чоловић 19 3.9
12 ОШ "Ивана Милутиновића", Вишњица Наташа Арсовић, Данијела Чоловић 30 3.78
13 ОШ "Милена Павловић Барили", Београд Наташа Арсовић, Данијела Чоловић 30 3.97
14 Спортиум Спортска Гимназија СОЦ "Иванка Гајић", Београд Наташа Арсовић, Данијела Чоловић 15 3.8
15 ОШ "Мића Стојковић", Умчари Бојан Грујић, Данијела Чоловић 30 3.97

Укупно учесника: 391 | Просечна оцена: 3.93