УЧИМО ДА НАУЧИМО

Каталошки број програма: 771  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Марко Груичић, Професор француског језика и књижевности, Средња школа у Кладову; Катарина Лукић, Мастер педагог, ОШ „Владислав Петковић Дис“

Дејан Милетић, Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ''Полетарац'', Сврљиг; Марко Груичић, Професор француског језика и књижевности, Средња школа у Кладову; Катарина Лукић, Мастер педагог, ОШ „Владислав Петковић Дис“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање знања и вештина полазника за пружање додатне подршке деци у учењу уз подстицање мотивације, применом савремених метода и техника рада.

-Стицање и проширивање знања полазника о значају мотивације код ученика у процесу стицања знања. -Указивање на значај улоге васпитача/наставника у мотивисању деце/ученика за учење. -Подстицање наставника на коришћење различитих видова наставе ради мотивисања деце/ученика за рад и учење. -Развијање знања и вештина полазника за коришћење различитих метода и техника рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, напредовање и мотивисање деце/ученика.

По завршетку обуке очекује се да ће полазници бити оспособљени да користе различите методе мотивисања деце/ученика у раду и наставном процесу. Очекује се да ће полазници унапредити своје дидактичко - методичко знање које ће им помоћи да се додатно и са намером мотивишу деца/ученици за учење, ради постизања бољих резултата и функционалнијег знања. Полазници ће бити оспособљени да подстичу различите видове мотивације деце и ученика у образовно-васпитном процесу, организујући наставу у складу са њиховим развојним потребама. Полазници ће бити у стању да препознају различите стилове учења код деце/ученика и сугеришу најоптималније технике учења који одговарају њиховим капацитетима и интересовањима.

 • 1. дан
  • (1) Савремени васпитач/наставник у савременом наставном процесу
  • Пауза
  • (2) Стилови и технике учења код деце/ ученика
  • Пауза
  • (3) Улога васпитача/наставника у мотивисању деце/ученика за учење
  • Пауза
  • (4) Једноставне идеје у осмишљавању планова мотивишуће активности и наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа, Кладово Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.98
2 ОШ "Алекса Шантић", Вајска Марко Груичић, Катарина Лукић 29 3.67
3 Средња школа, Кладово Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.95
4 ОШ "Милисав Николић", Божевац Марко Груичић, Катарина Лукић 30 4
5 ОШ "Вук Караџић", Кладово Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.99
6 ОШ "Вучић Величковић", Међуречје Марко Груичић, Катарина Лукић 27 3.97
7 ОШ "Ђенрал Марко Ђ. Катанић", Бресница Марко Груичић, Катарина Лукић 18 3.98
8 Средња школа, Мали Зворник Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.86
9 OШ ,,Рајак Павићевић“, Бајина Башта Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.95
10 OШ ,,Моша Пијаде“, Бачко Ново Село Марко Груичић, Катарина Лукић 12 3.86
11 ОШ ,,Петар Кожић“, Дубовац Марко Груичић, Катарина Лукић 24 3.98
12 ОШ ,,Карађорђе“, Матејевац Марко Груичић, Катарина Лукић 20 3.96
13 ПУ "Невен", Кладово Марко Груичић, Катарина Лукић 30 4
14 ПУ "Невен", Прокупље Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.91
15 ОШ "Свети Сава", Пирот Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.92
16 ОШ "Рифат Бурџевић Тршо", Карајуића Бунари Марко Груичић, Катарина Лукић 27 3.96
17 OШ "Симеон Араницки", Стара Пазова Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.88
18 OШ "Растко Немањић- Свети Сава", Стара Пазова Марко Груичић, Катарина Лукић 27 3.96
19 ОШ "Краљ Петар I Ослободилац", Корбевац Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.99
20 ОШ "8. септембар", Пирот Марко Груичић, Катарина Лукић 25 4
21 ОШ "Мићо Матовић", Катићи Марко Груичић, Катарина Лукић 19 4
22 Хемијско прехрамбена технолошка школа, Београд Марко Груичић, Катарина Лукић 28 3.48
23 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пландиште Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.87
24 ОШ "Милош Црњански", Српски Итебеј Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.98
25 ОШ "Рифат Бурџевић Тршо", Карајуића Бунари Марко Груичић, Катарина Лукић 30 3.94
26 ОШ "8. септембар", Пирот Дејан Милетић, Марко Груичић 22 3.97
27 ОШ "Ратко Митровић", Чачак Дејан Милетић, Марко Груичић 18 3.9
28 ОШ "Ђура Филиповић", Плочица Дејан Милетић, Марко Груичић 23 3.99
29 ОШ "Марија Трандафил", Ветерник Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.89
30 ОШ "Душан Радовић", Ниш Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.98
31 ЕТШ "Доситеј Обрадовић", Алибунар Дејан Милетић, Марко Груичић 20 3.91
32 ОШ "Милан Ракић", Медошевац Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.96
33 ОШ "Ђура Јакшић", Српска Црња Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.96
34 ОШ "Јеремија Илић Јегор", Зајечар Дејан Милетић, Марко Груичић 24 4
35 ОШ "Јан Колар", Селенча Дејан Милетић, Марко Груичић 28 3.98
36 ОШ "Јован Јовановић Змај", Сурдулица Дејан Милетић, Марко Груичић 20 4
37 ОШ "Краљ Петар I Ослободилац", Корбевац Дејан Милетић, Марко Груичић 25 3.94
38 ОШ ,,Јован Јовановић Змај“, Суботица Дејан Милетић, Марко Груичић 24 3.9
39 Гимназија, Неготин Дејан Милетић, Марко Груичић 25 3.99
40 ОШ "Ђура Јакшић", Конарево Дејан Милетић, Марко Груичић 19 3.78
41 ОШ "Милоје Закић", Куршумлија Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.99
42 ОШ "Тихомир Остојић", Остојићево Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.94
43 Гимназија, Куршумлија Дејан Милетић, Марко Груичић 30 3.85

Укупно учесника: 1134 | Просечна оцена: 3.93