"Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси"

Каталошки број програма: 5  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Лидија Марковић, Дипл. школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде“; Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић"; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање и континуирано оспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача за доследну примену и унапређивање стечених комуникацијских знања и вештина, коришћењем искустава примене у школској васпитној пракси

Oјачавање мотивације учесника за континуирано унапређивање комуникацијских знања и вештина путем сталног трансфера на праксу и повратног учења из праксе; Преиспитивање сопствених комуникацијских образаца и промишљање о делотворности стечених вештина са аспекта уочених могућности и ограничења у школској пракси; Продубљивање и проширивање комуникацијских знања и вештина: овладавање техникама давања конструктивних повратних информација, похвала, критика; Сагледавање и разумевање ставова и уверења који су у основи различитих стилова комуникације, уз оснаживање за избор самопоузданог (асертивног) стила у односу са ученицима, родитељима, колегама; Систематизација усвојених комуникацијских смерница креирањем интерног комуникацијског подсетника

Учесници: Показују ангажован однос према проблематици васпитног рада и ојачану опредељеност за конструктивну комуникацију; Склони су размени искустава ради узајамне подршке и учења; Сигурније приступају проблемским ситуацијама и антиципирају ефекте својих реакција, прожимајући комуникацијска знања и вештине са искуством примене у пракси; Разумеју значај повратних информација и оснажени су да их конструктивно размењују како би унапредили рад;Сензибилисани су и оспособљени да ученику /колеги упуте конструктивну похвалу и критику и да је адекватно приме и искористе;Знају како да самопоуздано изразе своје потребе и ставове; Учешћем у изради комуникацијског плана и подсетника, повећава се мотивација, одговорност и сарадљивост свих актера

 • 1. дан
  • Увод; Основна полазишта и циљеви развијања и сталне надградње комуникацијских знања и вештина
  • Процена квалитета комуникације у различитим релацијама и окружењима
  • пауза
  • Основни постулати и технике конструктивне комуникације и њихова примена у пракси
  • пауза
  • Утицај комуникацијских вештина на васпитну праксу-примери добре праксе и тешкоће у примени
  • пауза
  • Специфичне комуникацијске технике: примена конструктивних повратних информација (похвала и критика)
  • пауза
  • Самопоуздани стил понашања и комуникације – одраз уверења и васпитних усмерења наставника
  • пауза
  • Могућности, правци и планови даљег унапређивања комуникације и сарадње у професионалним односима
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена једнодневног семинара по учеснику је 2800 динара. Укључује радне материјале, потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара водитеља, путне трошкове за водитеље, накнадне трошкове у фази праћења примене, као и остале припадајуће трошкове УГ „Тима Психокод“. Цена за школу се формира у складу са бројем учесника и не укључује освежење.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић", Школска 4, Сремчица Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 21 3.97
2 Пољопривредно - хемијска школа "ДР Ђорђе Радић", М.Бркушанца Мишка 2, Краљево Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 23 3.98
3 ОШ "Вук Караџић", Школска 4, Сремчица Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 21 3.89
4 Музичка школа Суботица, Штросмајерова 3 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 30 3.94
5 ОШ "Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 70, Београд Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 17 3.98

Укупно учесника: 112 | Просечна оцена: 3.95