СЛОБОДНО УЧИТЕ НА ДАЉИНУ

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 737  

Да

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Далибор Тодоровић, Дипломирани инжењер, Гимназија „9. мај”, Ниш; Ивица Лазаревић, , Народна библиотека “Радислав Никчевић”, Јагодина

Далибор Тодоровић, Дипломирани инжењер, Гимназија „9. мај”, Ниш; Зоран Муљевски, Дипл.инг.ел., Рамонда д.о.о, Ниш; Сања Глишовић-Костић, , Технички факултет у Чачку - Универзитет у Крагује; Ивица Лазаревић, , Народна библиотека “Радислав Никчевић”, Јагодина

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за примену слободног софтвера који омогућава реализацију образовног процеса на даљину и повећава квалитет наставе.

- Упознавање полазника семинара са предностима и недостацима платформи за учење на даљину које се заснивају на слободном софтверу у односу на власничке системе (на примерима Мудла и Гугл учионице). - Оспособљавање наставника за коришћење Мудл платформе за учење на даљину са посебним акцентом на: могућност индивидуалног рада са ученицима; подстицања изношења идеја ученика путем форума, задатака, вики страница и база знања; ефикасном трансферу знања уз помоћ стандардних Мудл ресурса, активности и H5P интерактивних садржаја; коришћење модула апликације за вредновање постигнућа ученика. - Оспособљавање полазника семинара за коришћење видеоконференцијских система у комбинацији са платформом за учење на даљину.

Учесници семинара су упознати са предностима и недостацима платформи за учење на даљину које се заснивају на слободном софтверу. Упознати су са принципима функционисања Гугл учионице. Оспособљени су за коришћење Мудл система: креирање курсева; управљање налозима ученика; креирање садржаја помоћу стандардних ресурса и активности; креирање H5P садржаја; вредновање постигнућа ученика. Такође, полазници семинара након семинара умеју да користе системе за одржавање видео конференција.

 • 1. недеља
  • Увод и пријављивање корисника на систем
  • Пауза
  • Системи за управљање учењем
  • Пауза
  • Креирање и управљање Мудл онлајн курсевима
 • 2. недеља
  • Креирање интерактивних H5P садржаја
  • Пауза
  • Управљање ученичким и наставничким налозима
  • Пауза
  • Евалуација семинара

30

недеља: 2
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари предавача, скрипте за полазнике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника и коришћење додатне хардверске опреме).