Употреба веб алата у предшколским установама

Каталошки број програма: 879  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Лука Стошић, Full Stack Web Developer, Академија Филиповић; Душан Мијајловић, Васпитач, Предшколска установа Буцко, Сокобања

Андријана Стефановић, Мастер, ОШ " Бошко Ђуричић", Јагодина; Душан Мијајловић, Васпитач, Предшколска установа Буцко, Сокобања; Надица Савић Ћујић, Дипломирани физичар, ОШ „Бошко Ђуричић“ – Јагодина

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење квалитета васпитно-образовног рада и укључивање дигиталних алата у непосредан рад са децом

Развијање и унапређивање дигиталне писмености васпитача, медицинских сестара васпитача, стручних сарадника и директора у ПУ Укључивање родитеља у васпитно образовни процес уз помоћ дигиталних алата. Унапређивање тимског рада, убрзан и квалитетнији процес размена идеја приликом развијања пројекта на нивоу васпитних група, објеката или установе.

• Унапређење дигиталних компетенција; ● Укључивање дигиталних технологија у васапиттно образовни процес • Коришћење више веб алата у непосредном раду са децом, колегама и родитељима; ● Формирање електронске документације о васпитно-образовном раду

 • 1. дан
  • Увод, упознавање, представљање
  • Значај и улога примене веб алата у предшколским установама
  • Значај и примена Гугл апликација на нивоу установе
  • Примена алата за израду мапа учења;
  • Пауза
  • Примена алата у интерактивном раду са децом: jigsawplanet.com;
  • Примена алата за израду интерактивних прича и стрипова
  • Пауза
  • Примена веб алата за унапређење комуникације и организације рада са колегама и родитељима: padlet.co
  • Примена интерактивних табли и веб алата за употребу интерактивних садржаја (3Д модела и анимација) у
  • Завршна реч и евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Чаролија", Ћићевац Андријана Стефановић, Душан Мијајловић 21 3.94
2 ПУ "Бисер" Душан Мијајловић, Надица Савић Ћујић 30 3.96
3 ПУ "Бисер" Душан Мијајловић, Надица Савић Ћујић 30 3.98
4 ПУ "Буцко" , Соко Бања Андријана Стефановић, Надица Савић Ћујић 29 4

Укупно учесника: 110 | Просечна оцена: 3.97