Наставник - кључни фактор успешне наставе

Каталошки број програма: 628  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Игор Ракић, Мастер лидерства у образовању, Факултет педагошких наука; Милан Станковић, Професор разредне наставе, Туристичка организација општине Бабушница

Игор Ракић, Мастер лидерства у образовању, Факултет педагошких наука; Милан Станковић, Професор разредне наставе, Туристичка организација општине Бабушница; Штефица Станковић, Дипломирани психолог, ОШ са домом ученика"Добринка Богдановић"- Стрелац ; Александар Ранчић, Професор техничког образовања, OШ”Деспот Стафан Лазаревић“- Бабушница; Ана Младеновић, Професор разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање капацитета наставника за осмишљавање, креирање и примену нових занимљивих начина и техника рада у циљу унапређивања васпитно-образовног рада.

- Подстицај мотивације наставника као кључном фактору успешног образовања и васпитања ученика за примену иновација у настави. - Оспособљавање наставника да креирају неке нове занимљиве, подстицајне и функционалне технике рада у настави. - Упознавање наставника са различитим садржајима и примерима добре праксе.

- Учесници обуке имају повећан ниво свести да као наставници носе највећу одговорност од свих учесника у васпитно-образовном процесу, када су у питању успешна настава и добра комуникација - Учесници обуке имају већу свест да само великим радом и трудом могу испунити своја и очекивања својих ученика - Учесници обуке се упознају са занимљивим методама и техникама рада, које ће им користити у циљу унапређења наставе, али и саме комуникације са ученицима - Учесници обуке примењују у настави примере добре праксе са обуке

 • 1. дан
  • Упознавање и уводно излагање
  • Зашто је наставник кључни фактор успешне наставе
  • Пауза
  • Примена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави - 1. део
  • Пауза
  • Примена занимљивих, очигледних и функционалних садржаја у настави - 2. део
  • Пауза
  • Закључак, домаћи задатак, евалуација и затварање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.300 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.