Решавање геометријских проблема на квадратној мрежи

Каталошки број програма: 401  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Биљана Лучић, Магистар дидактичко-методичких наука , ОШ "Петар Тасић" Лешница

Биљана Лучић, Магистар дидактичко-методичких наука , ОШ "Петар Тасић" Лешница

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Учесници програма ће усвојити метод за решавање теже решивих задатака кроз игру помоћу картончића различитих величина са Дизнијевим јунацима којима су се прикривали делови мреже како би одредили колико пута мањи лик стане у већи.

Оспособљавање учесника да наставу математике приближи скоро сваком ученику тако што ће је учинити занимљивом, практичном, корисном, такмичарском, мотивационом. Учесник на семинару истражује, проверава, закључује и критички излаже добијене резултате. Оспособити учеснике семинара како да кроз наставу математике развијају код ученика сигурност, самопоуздање, самоиницијативност, упорност, истрајност, непоколебљивост, а не страх од самосталног размишљања и доношења закључака уопште. Све је то осмишљено као игра, у којој су сви победници, игра у којој нема поражених.

Полазници ће: -бити оснажени да праве геометријске моделе, који ће им послужити за прављење образовних софтвера; -наставу математике учинити занимљивом, практичном, корисном, такмичарском, мотивационом.

 • 1. дан
  • Проблемски приступ учењу математике
  • Проблемска настава математике
  • Улога диференцирања и индивидуализовања у настави математике
  • Пауза
  • Образовни софтвер
  • Пауза
  • Радионица: „Правоугаоник“
  • Мисаона активност ученика (развој математичког мишљења)
  • Пауза
  • Дискусија о темама програма и попуњава-ње анкетних листића

15

дана: 1
бодова: 8

За групу од 15 учесника цена по учеснику износи 2.000 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Петар Тасић" Лешница Биљана Лучић 15 4

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 4