Часови разумевања и радости

Каталошки број програма: 781  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Тамара Влаховић, Професор енглеског, Мастер комуниколог, Life&Mind Studio, Београд

Тамара Влаховић, Професор енглеског, Мастер комуниколог, Life&Mind Studio, Београд; Слађана Галушка, Проф. опште књижевности и теорије књиже., ОШ „Свети Сава“ Београд; Maша Влаховић, Дипломирани инжењер финансија, Life&Mind Studio; Душанка Јовичић, Mастeр васпитач, ПУ „ Савски венац“ Београд; Андријана Перић, Мастер Васпитач у Предшколској установи, Предшколска установа „Савски венац“; Бојана Шајатовић, Дипломирани менаџер, Life&Mind Studio

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Усавршавање и развијање компетенција у области комуникације. Структурисање информација, разумевање вербалне и невербалне комуникације. Подстицање креативности, развој каријере.

НЛП комуникативни модел, има за циљ упознавања личног начина размишљања, препознавања уверења, вредности и разумевања сопствених одлука и понашања. Развијање сопствених стратегија и моделовање других, засновано пре свега, на чулима: колико се заиста разумемо док слушамо, шта видимо док гледамо, и каква искуства стварамо. Циљ је и рехабилитација менторства свих интересних сфера у процесу едукације.

• Интеграција личних потенцијала и вештина у постизању већег утицаја. • Управљење стресом и нежељеним реакцијама (љутња, бес, страх). • Већи ниво креативности за унапређење личних капацитета. • Лични план професионалног развоја. • Конструктивно подстицање мотивације код деце. • Успостављање сарадње и унапређење рада свих учесника у процесу остваривања личног и колективног успеха.

 • 1. дан
  • Часови разумевања и радости
  • Пауза
  • „Сличан се сличном радује” Како се лако усклађујемо са другима
  • Пауза
  • Јесмо ли ми наше понашање? Шта је оно што најбоље знаш да радиш и како то радиш?
  • Пауза
  • Хајде да причамо нове приче Сазнаћете које све стратегије за успех постоје
 • 2. дан
  • Како извући најбоље од себе? Управљање енергијом и стањима која утичу на комуникацију
  • Пауза
  • 90% Рад са собом, 10% рад са другима
  • Пауза
  • Обликуј свој живот Постани сам себи саветник и најбољи пријатељ
  • Пауза
  • Увек могу бити ово што сам сада, а кад ћу бити оно што желим
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

2 800,00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Слађана Галушка, Maша Влаховић 15 3.89
2 ПУ "Јелица Обрадовић", Вука Караџића 77, Младеновац Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 30 3.93
3 ПУ "Наша радост", Вука Караџића бб, Сопот Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 30 3.96
4 ПУ Чукарица, Пожешка 28, Београд Маша Влаховић, Душанка Јовичић 30 3.91
5 Вртић "Бисер", Светозара Марковића 14-16, Београд Маша Влаховић, Душанка Јовичић 29 3.94
6 ПУ "Дечји дани", Господар Јевремова 18, Београд Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 30 3.88
7 ОШ "Светозар Марковић Тоза", Јанка Чмелика 89+, Нови Сад Тамара Влаховић, Маша Влаховић 30 3.98
8 ОШ "Звездобројци", Дриничка 5а/в, Београд Тамара Влаховић, Маша Влаховић 15 3.91

Укупно учесника: 209 | Просечна оцена: 3.93