ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0

Каталошки број програма: 992  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Василије Петровић, Доктор техничких наука, Факултет за техничке студије

Василије Петровић, Доктор техничких наука, Факултет за техничке студије

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

-Подизање нивоа свести о предностима увођења решења индустрије 4.0 у различитим областима -Унапређивање знања и вештина наставника стручних предмета и практичне наставе о савременим решењима индустрије 4.0

-Унапређивање знања о индустрији 4.0 (тихничка достигнућа, примена и предности примене појединих решења, резултати примене) -Оспособљавање наставника за препознавање предности примене индустрије 4.0 -Развијање вештина за спровођење процедура увођења решења индустрије 4.0 у различитим областима -Упознавање наставника о улози и задацима техничке припреме иновативних производа -Коришћење филма као наставног средства за упознавање наставника са садржајем појединих решења индустрије 4.0

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити у стању да : -Разумеју савремена решења индустрије 4.0 -.Препознају предности примене решења индустрије 4.0 у различитим областима -Оспособе ученике да препознају предности примене индустрије 4.0 у различитим областима -Планирају, израђују и реализују часове чији је циљ унапређивање знања и вештина о самревеним решењима индустрија 4.0 у различитим областима -Примењују филм као насловно средство за стицање знања о појединим решењима индустрије 4.0

 • 1. дан
  • ВИДЕО ЗАПИС - КОЛАЖ ПРИМЕРА РАДА РАЧУНАРОМ ВОЂЕНИХ МАШИНА
  • ПРЕДСТАВЉАЊЕ
  • ПРИКАЗ РАЗВИЈА ИНДУСТРИЈЕ КРОЗ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
  • Паметна фабрика интегрисана и умрежена у систем
  • "Паметна" фабрика уклопљена у систем троструке спирале и аутоматизација
  • CAD СИСТЕМ СА ПРИМЕРИМА ПРИМЕНЕ ИНДУСТРИЈСКИХ СОФТВЕРА У МОДНОЈ ИНДУСТРИЈИ
  • АУТОМАТИЗАЦИЈА
  • CIM - РАЧУНАРСКИ ИНТЕГРИСАНА ПРОИЗВОДЊА
  • ПАУЗА
  • ПРИМЕНА ИНДУСТРИЈСКИХ РОБОТА
 • 2. дан
  • ПРОЦЕС ДИЗАЈНА - ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДА
  • РАЧУНАРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ У ДИЗАЈНУ
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ ШТАМПАЊА
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ ШТАМПАЊА ПЛОЧАСТИХ МАТЕРИЈАЛА
  • ПАУЗА
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ ШТАМПАЊА СОЛВЕНТ ТЕХНИКОМ
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ ШТАМПАЊА UV ТЕХНИКОМ
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ ШТАМПАЊА ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА
  • ПАУЗА
  • ПРИМЕНА ИНДУСТРИЈЕ 4.0
  • УПРАВЉАЊЕ ДИЗАЈН ПРОЈЕКТИМА ЗА УВОЂЕЊЕ CAD/CAM СИСТЕМА У МОДНИМ КОМПАНИЈАМА
  • ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0
  • ЕВАЛУАЦИЈА

15

дана: 2
бодова: 16

4 500,00 динара -У цену семинара је урачунат материјал , хонорари предавача , сертификати

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хемијско - технолошка школа, Максима Горког 53, Суботица Василије Петровић 9 4

Укупно учесника: 9 | Просечна оцена: 4