„Једно здравље“ – савремени концепт исхране

Каталошки број програма: 1006  

Не

Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", Панчевачки пут 39, Београд, skolapkb@gmail.com, 0112712715

Славица Живковић, slavicavet@gmail.com, 0112712715, 0656687194

Драган Шефер, Доктор ветеринарских наука, Катедра за исхрану и ботанику, ФВМ; Радмила Марковић, Доктор ветеринарских наука, Катедра за исхрану и ботанику, ФВМ

Драган Шефер, Доктор ветеринарских наука, Катедра за исхрану и ботанику, ФВМ; Радмила Марковић, Доктор ветеринарских наука, Катедра за исхрану и ботанику, ФВМ; Стамен Радуловић, Доктор ветеринарских наука, Катедра за исхрану и ботанику, ФВМ; Дејан Перић, Доктор ветеринарске медицине, Катедра за исхрану и ботанику, ФВМ

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручно усавршавање наставника у средњим стручним школама за образовни профил пољопривредни и ветеринарски техничар

Стицање нових знања из области исхране моногастричних животиња у оквиру предмета „Сточарство са исхраном животиња“. Упознавање са новинама и принципима добре произвођачке и добре хигијенске праксе на фабрикама сточне хране, као и савременим стратегијама исхране домаћих животиња, као неизоставном фактору успешне сточарске производње. Разумевање аспекта безбедности хране за животиње и значаја безбедне хране за животиње у ланцу хране за људе, као и концепту „Једно здравље“. Савладавање савремених стратегија исхране домаћих животиња у циљу производње безбедних намирница анималног порекла, са могућношћу дизајнирања хране за животиње, а све у циљу креирања намирница анималнох порекла са особинама пожељним за потрошаче.

Примена стечених знања из области исхране моногастричних домаћих животиња. Примена и имплементација у настави савремених нутритивних стратегија, као и разумевање улоге исхране животиња у ланцу производње хране за људе, тј. у концепту „Једно здравље“. Разумевање и препознавање потенцијалног хазарда у храни за животиње и хранивима, као и поступака које је могуће спровести у циљу очувања безбедности хране за животиње, а тиме и хране за људе.

 • 1. дан
  • Безбедност хране за животиње
  • Квалитет смеша за исхрану животиња
  • Дискусија са освежењем
  • Дизајнирање хране за животиње у циљу производње функционалних намирница анималног порекла
  • Пауза за ручак
  • Сензорска анализа – прва импресија о квалитету хране за животиње (радионица)
  • Дискусија са освежењем
  • Нови изазови у савременој сточарској производњи (округли сто)

30

дана: 1
бодова: 8

3000,00 динара плус ПДВ, укључује учешће на семинару, писани материјал, ЦД, и сертификат – наведена сума служи за покривање трошкова организације семинара и трошкова предавача.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", Панчевачки пут 39, Београд Радмила Марковић, Дејан Перић 30 3.96

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.96