Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности предмета Физичко и здравствено васпитање

Каталошки број програма: 1076  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400

Ирина Јухас, доктор наука, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физ.васп; Бранислав Радосављевић, Професор физичке културе, XIV београдска гимназија

Ирина Јухас, доктор наука, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физ.васп; Бранислав Радосављевић, Професор физичке културе, XIV београдска гимназија; Јелена Козодеровић, Мастер, Економско трговачка школа Књаз Милош Горњи Миланов; Ненад Вукадиновић, Мастер, Средња школа за информационе технологије - ИТХС

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставе физичког васпитања реализовањем оријентиринга као програма обавезне физичке активности и његово повезивање са системом школског спорта

Развијање компетенција наставника за реализовање оријентиринга у оквиру обавезних физичких активности и програма школских такмичења. Едукација и оспособљавање наставника за: - популаризацију оријентиринга у школи, - планирање и програмирање обуке и учешћа ученика на такмичењима из оријентиринга, - препознавање елемената ризика у пруцесу учења и такмичења, - формирање и рад оријентиринг секције, - организовање школских оријентиринг такмичења, - препознавање ученика који имају посебне склоности за учешће у такмичењима у оквиру система школског спорта

По завршеном програму наставник: - планира и изводи обуку у оријентирингу, - препознаје безбедоносне ризике приликом тренирања и на такмичењима, - организује и води оријентиринг секцију у школи, - планира и организује школска такмичења у оријентирингу, - припрема ученике и учествује на оријентиринг такмичењима у систему школског спорта, - популарише оријентиринг као спортску активност корисну за здравље и социјализацију ученика .

 • 1. дан
  • Увод у оријентиринг и повезаност са школским програмом
  • Пауза
  • Основне технике у оријентирингу
  • Пауза
  • Методе рада са почетницима
  • Пауза
  • Практична обрада садржаја из првог дела семинара уз активно учешће наставника
  • Пауза
  • Организација школских такмичења у оријентирингу
  • Завршне рефлексије и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3000 дин

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Спортски савез Панчево, Масарикова 1а, Панчево Ирина Јухас, Бранислав Радосављевић 19 3.94

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 3.94