Мотивација и психолошки принципи учења

Каталошки број програма: 612  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229

Душанка Ћировић, -, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић; Љиљана Симић, , ОШ "Милан Муњас" Уб; Љиљана Стојановић, Дипломирани математичар ,

Радмила Гошовић, Професор филозофије, Удружење "Група МОСТ", Београд ; Душанка Ћировић, -, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић; Милена Маринковић, Професор разредне наставе, ОШ "Јован Јовановић Змај" Врање; Љиљана Симић, , ОШ "Милан Муњас" Уб; Стаменка Судар, , Средња економска школа Сомбор; Љиљана Стојановић, Дипломирани математичар , ; Весна Богосављевић, , Основна школа Слободан Секулић; Милена Васић, дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Љиљана Радовановић Тошић, Дипломирани психолог,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за организовање ефикасније и ефективније наставе и учења кроз примену принципа учења, различитих саморегулационих стратегија учења и мотивације за учење.

- Оспособљавање наставника за примену принципа учења, различитих стратегија учења и мотивације за учење како би одговорили на образовне потребе својих ученика; - Оснаживање наставника да пруже подршку ученицима у развијању саморегулационих техника учења и мотивације за школско учење.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници: - унапредити знања о мотивацији и психолошким принципима учења; - овладати применом различитих стратегија учења и мотивације за учење како би одговорили на образовне потребе својих ученика; - овладати поступцима за побољшавање мотивационе климе у одељењу; - овладати основним принципима учења у раду са ученицима кроз осмишљавање наставних стратегија у којима се они могу примењивати.

 • 1. дан
  • Увод
  • Упознавање учесника
  • Пауза за освежење
  • Психолошки принципи учења
  • Пауза за ручак
  • Методе поучавања и њихова делотворност
  • Како ученицима помоћи да ефикасно уче
  • Пауза за освежење
  • Социјални контекст учења - настава као интеракција
 • 2. дан
  • Увод у други дан
  • Мотивација, учење и успех у учењу
  • Пауза за освежење
  • Структура мотивације за учење
  • Пауза за ручак
  • Мотивациона клима у одељењу
  • Пауза за освежење
  • Улога родитеља у мотивисању ученика за учење
  • Затварање семинара и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.500 РСД по учеснику У цену су укључени радни материјали, прилози, путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крагујевац, ОШ "Мома Станојловић" Душанка Ћировић, Љиљана Стојановић 24 3.65

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.65