Јавни говор – технике излагачке писмености

Каталошки број програма: 622  

Не

Изражајност, Славонских бригада 50, Београд, izrazajnost@gmail.com, 0601333033, ,

Милан Босиљчић, izrazajnost@gmail.com, 0601333033, 0644274506,

Слободан Роксандић, , Институт Main Point; Марко Миловановић, , Институт Main Point;

Слободан Роксандић, , Институт Main Point; Марко Миловановић, , Институт Main Point; Милан Босиљчић, , Наступ Плус; Мирјана Миленић, студент докторант, Институт Main Point; Соња Лештар, , Радио телевизија Војводине;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање језичких компeтенција унапређивањем културе говора наставника.

Оспособљавање наставника за разговетно, разложно, динамично, изражајно говорење. Овладавање техникама кост-абдоминалног дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију. Овладавање сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза). Овладавање стратегијама излагачке писмености. Развијање вештина невербалне комуникације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данДикција – технике кост-абдоминалног дисања, артикулација.ПаузаДикција – технике говорне интерпункције и сликовитост у говору.Пауза за ручакТелесна невербална комуникацијаПримена техника излагачке писмености

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00. У цену су урачунати хонорари за аутора, реализаторе, координатора, путни трошкови, трошкови освежења и ручка, материјали за учеснике (штампани и на диску).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ "Jovan Dučić" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.94
2 OŠ"Braća Baruh" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.99
3 OŠ "Prva vojvođanska brigada" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 4
4 OŠ "Dragan Lukić" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.97
5 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Слободан Роксандић, Марко Миловановић 30 3.98
6 OŠ "Branko Radičević" Слободан Роксандић, Марко Миловановић, Милан Босиљчић 26 4
7 OŠ "Jovan Popović" Слободан Роксандић, Марко Миловановић, Милан Босиљчић 30 4
8 ОШ "Иво Лола Рибар" Слободан Роксандић, Марко Миловановић, Милан Босиљчић 29 4
9 ОШ "Арчибалд Рајс" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 30 3.99
10 ОШ "Бановић Страхиња" Слободан Роксандић, Милан Босиљчић 25 3.99

Укупно учесника: 290 | Просечна оцена: 3.99