Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Каталошки број програма: 420  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда“; Татјана Станковић, Магистар наставе математике и рачунарств, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда“; Татјана Станковић, Магистар наставе математике и рачунарств, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачати професионални капацитет наставника и мотивисати наставнике да развијају и подстичу математичку креативност, радозналост и интересовање код ученика коришћењем метакогнитивног приступа у математичким проблемима.

Програм има за циљ да на конкретним примерима у новом технолошком окружењу покаже да новим методским приступом у решавању математичких проблема треба да: • обогати методичка знања наставника уз употребу нових технологија • подстакне наставника на иновативни приступ развијању аналитичко-логичког промишљања ученика • оспособи наставнике за систем рада који квалитативно обогаћује знања ученика, а наставу чини садржајнијом и ефикаснијом.

На крају обуке полазници обуке ће бити способни да примене метакогнитивни приступ у настави.

 • 1. дан
  • Уочени методски проблеми у изучавању математике у основној школи
  • Пауза
  • Метакогнитивни приступ у настави математике
  • Пауза
  • Моделирање- области алгебарских израза и њихових примена у геометрији

30

дана: 1
бодова: 8

1 500 динара по учеснику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 23 3.93
2 ОШ "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 14 3.95
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нишу, Париске Комуне бб, Ниш Радица Каровић, Татјана Станковић 12 3.97
4 ОШ "Љубица Радосављевић Нада", Ђердапска бб, Зајечар Радица Каровић, Татјана Станковић 27 3.79
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Горанска бб, Смедерево Радица Каровић, Татјана Станковић 15 3.93

Укупно учесника: 91 | Просечна оцена: 3.91