Музичка уметност у контексту КОВИД-19 / пост КОВИД-19 кризе: конципирање програма, очување публике, опстанак извођачке уметности, психолошка траума, припреме концерата, мотивација извођача

Каталошки број програма: 1039  

Не

Факултет музичке уметности у Београду, Краља Милана 50, Београд, kadrovska@fmu.bg.ac.rs, 0112659466

Maja Рајковић, rajkovic178@gmail.com, 0631019434, 0631019434

Маја Рајковић, доктор уметности, ФМУ Београд

Маја Рајковић, доктор уметности, ФМУ Београд; Драгомиир Братић, магистар уметности, Музичка школа Даворин Јенко Београд

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Превазилажење проблема и смањење штетних последица кризе изазване пандемијом КОВИД-19 у уметничкој музици, музичком школству, општем музичком образовању и култури уопште. Подршка музичарима, педагозима и концертним извођачима и њихова мотивација.

Оспособљавање педагога, ученика и музичких извођача за опстајање и деловање у раздобљима кризе, како у току текуће кризе изазване пандемијом КОВИД-19, тако и у време других друштвених или личних криза.

Побољшаље квалитета рада наставника, ученика, педагога и извођача у доба кризе, подстицање здравих механизама мотивације, флексибилбости, адаптације и резилијентности свих учесника музичког школства и општег музичког образовања.

 • 1. дан
  • 01. Кризе и музика кроз историју
  • 02. Хумани и емотивни аспект музике
  • 03. Улога музике у друштву, посебно у доба кризе
  • 04. Утицај пандемије КОВИД-19 на уметничку музику
  • 05. Криза у класичној музици пре пандемије КОВИД-19
  • 06. Вештина конципирања концертних програма
  • 07. Де-трауматизација кроз промену приступа и адаптирање кризи
  • 08. Креативност и жива комуникација насупрот трауми и повлачењу; мотивација, инспирација
  • 09. Одређивање циљева и њихово адаптирање у доба кризе
  • 10. Важност организације времена у условима рада ``од куће``
  • 11. Психолошки аспект у решавању извођачких проблема
  • Пауза
  • Концерт аутора пројекта као пример примене принципа релевантности, иновативности и емпатичности
  • Пауза
  • 01. Радионица: Рад на свесности и интроспекцији у доба изолације
  • Пауза
  • 02. Радионица: Коришћење видео и аудио снимања као алтернативе живог извођења
  • Пауза
  • Концерт полазника радионице или ученика као пример примене нових принципа конципирања програма

30

дана: 1
бодова: 8

2500