Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Каталошки број програма: 361  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“

Ђуро Косић, Професор производно техничког образовања, Основна школа „Љуба Ненадовић“; Јасмина Алексић, Професор техничког образовања , ОШ „Драгојло Дудић“; Јелена Смиљанић, мастер, ОШ „Драгојло Дудић“; Срђан Раденовић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић” Велика Моштаница; Мирјана Пртина, Дипл.инжењер машинства ,проф.теничког , Машинска школа „Радоје Дакић“; Гордана Опалић, мастер, ОШ „Љуба Ненадовић“; Наташа Ђачић, професор енглеског језика и књижевности, ОШ „Љуба Ненадовић”; Виолета Ђорђевски, Дипломирани математичар, ОШ „Љуба Ненадовић“

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање запослених за приступ платформи и употребу апликација Office 365 ради лакше организације рада у формираним групама и сарадње путем рада на заједничком документу, као и употреба алата у наставном процесу који омогућавају тестирање ученик

Оспособљавање запослених да приступе свом налогу на платформи Office 365 и управљају налогом. Оспособљавање запослених за коришћење апликација које омогућавају лакшу сарадњу унутар установе и самих запослених у оквиру Тимова, Већа, Колегијума коришћењем рада на заједничком документу и сарадњу у оквиру група. Оспособљавање запослених за креирање и употребу апликација које омогућавају тестирање ученика и запослених и добијање повратне информације у реалном времену. Оспособљавање запослених за коришћење апликација које омогућавају посредно и непосредно обављање образовно-васпитног процеса које доприноси већој мотивацији и интеракцији са ученицима

Запослени ће након завршеног програма бити у стању да: - самостално користе апликације које омогућавају лакшу сарадњу унутар установе - самостално да формирају радне групе и сарађују у оквиру њих -самостално креирају документ и дају могућност да заједнички раде сви запослени на том документу - самостално креирају и користе тестове за ученике и запослене - самостално користе апликације које омогућавају лакше и ефикасније обављање посредног и непосредног образовно-васпитног процеса

 • 1. дан
  • Увод у Office 365 појам и значај
  • Регистрација корисника
  • Рад на паликацији Mail
  • Пауза
  • Рад на апликацији One drive
  • Рад на апликацији Forms
  • Пауза
  • Рад на апликацији Teams
  • Пауза
  • Примери добре праксе
  • Закључак и евалуација обуке

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 950 дин., у цену су урачунате накнаде аутора и реализатора, умножавање писаних материјала за сваког полазника, потрошни материјал неопходан за извођење обуке, трошкове ручка и освежења током пауза, додатна подршка и консултације након одржане обуке и праћење примене за време трајања акредитације програма. У цену нису урачунати трошкови превоза и евентуалног смештаја водитеља јер они веома варирају у зависности од места одржавања семинара, тј. његове удаљености од места.