Примена електронске педагошке свеске и портфолио наставника у музичким школама

Каталошки број програма: 686  

Не

Академија Филиповић, Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, 35000 Јагодина, akademijafilipovic@gmail.com, 0638249999, 0358200999

Братислав Филиповић, akademijafilipovic@gmail.com, 0358200999, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Лука Стошић, Full Stack Web Developer, Академија Филиповић

Драгана Мандић, Дипломирани професор историје, Железничка техничка школа; Лука Стошић, Full Stack Web Developer, Академија Филиповић

општа питања наставе

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника у музичким школама за планирање и евидентирање стручног усавршавања применом електронског портфолија; Оспособљавање наставника за израду електронског портфолија ученика, као инструмента за праћење напредовања;

Упознавање учесника са предностима електронског портфолија; Оспособљавање полазника за коришћење апликације електронски портфолио у музичким школама; Оспособљавање полазника за евидентирање различитих облика стручног усавршавања и креирање извештаја о стручном усавршавању; Оспособљавање полазника за креирање електронског портфолиа ученика; Оспособљавање полазника за евидентирање активности ученика и праћење напредовања ученика;

Наставници евидентирају све облике стручног усавршавања коришћењем веб апликације; Креирање извештаја о стручном усавршевању се реализује на једноставан и ефикасан начин; Креирање портфолиа ученика у електронској форми се реализује коришћењем веб апликације; Праћење напредовања ученика се врши на основу извештаја креираних коришћењем веб апликације; Омогућен увид родитељима у електронски портфолио ученика;

 • 1. дан
  • Значај и улога електронског портфолија наставника и ученика у музичким школама
  • Електронски портфолио у музичким школама
  • Веб апликација Електронски портфолио Академије Филиповић
  • Креирање налога и унос основних података
  • Унос података о стручном усавршавању наставника
  • Генерисање извештаја о стручном усавршавању
  • Унос података у електронски портфолио ученика
  • Електронска педагошка свеска
  • Генерисање извештаја о постигнућима ученика
  • Администрација система
  • Завршна реч и евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа "Стеван Христић" Младеновац Драгана Мандић, Лука Стошић 24 4
2 МШ "Марко Тајчевић", Лазаревац Драгана Мандић, Лука Стошић 30 3.98

Укупно учесника: 54 | Просечна оцена: 3.99