Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

Каталошки број програма: 89  

Не

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине, Јована Миодраговића 27, 11080 Београд, office@cepora.org, 0605689421, 0631757565

Лидија Буквић, lidija.bukvic@cepora.org, 0605689421, 0605689421

Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Нешић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Нина Живковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин

Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Поповић, Дипломирани специјални педагог, Градски центар за социјални рад Београд; Марија Стојановић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оспособљеност за практични рад на развијању вештина контроле љутње код ученика.

Програмом обуке унапредила би се: знања о врстама и карактеристикама емоција; знања о карактеристикама љутње и беса; знања о техникама контроле љутње; вештине контроле љутње; вештине радионичарског рада са ученицима на тему контроле љутње.

По окончању обуке учесници ће моћи да: препознају сопствене и туђе окидаче љутње; разликују и примењују различите технике контроле љутње; развијају код ученика вештине контроле љутње; успешно примењују радионице усмерене на контролу љутње код ученика.

  • 1. дан
    • Емоције
    • Љутња
    • Едукативне радионице на тему контроле љутње

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара. Цена обухвата: радни материјал, приручник и водич за реализацију едукативних радионица, послужење за време обуке, штампање сертификата, хонорар за реализаторе, координатора и организатора обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 основна школа "Драган Лукић" Весна Поповић, Лидија Буквић Бранковић 17 3.55
2 основна школа "Драган Лукић" Весна Поповић, Лидија Буквић Бранковић 15 3.43
3 Основна школа "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Весна Поповић, Лидија Буквић Бранковић 25 3.95
4 Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Тошин бунар 17, Београд Весна Поповић, Лидија Буквић Бранковић 28 3.39
5 Основна школа "Драгиша Луковић Шпанац". улица 9. маја 110б, Крагујевац Бранислава Поповић-Ћитић, Марија Стојановић 16 3.97
6 Прва техничка школа, Радоја Домановића 8, Крагујевац Весна Поповић, Лидија Буквић Бранковић 13 3.93
7 Ново Орахово Марија Стојановић, Лидија Буквић Бранковић 18 3.89

Укупно учесника: 132 | Просечна оцена: 3.73