Оригами у настави

Каталошки број програма: 1049  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Љиљана Новковић, /, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, -, ОШ „Дринка Павловић“

Љиљана Новковић, /, ОШ „Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, -, ОШ „Дринка Павловић“

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника да оригами вештином науче ученике како да праве разноврсне фигуре које ће користити као наставно средство у наставним и ваннаставним активностима.

Стицање знања о оригами вештини. Упознавање значаја и могућности примене оригами вештине у процесу учења. Оспособљавање наставника за прављење једноставних фигура оригами вештином ради подучавања ученика. Оспособљавање наставника за примену оригами фигура као наставног средства у наставним и ваннаставним активностима.

По завршетку обуке полазници ће: стећи знања о оригами вештини; упознати значај и могућности примене оригами вештине у настави; умети да направе једноставне фигуре оригами вештином; бити оспособљени за примену оригами фигура као наставног средства у наставним и ваннаставним активностима; бити оспособљени за подучавање ученика оригами вештином.

 • 1. дан
  • Увод
  • Оригами – јапанска вештина савијања папира
  • Оригами фигуре 1. део
  • Пауза
  • Оригами фигуре 2. део
  • Пауза
  • Оригами фигура као наставно средство у наставним и ваннаставним активностима
  • Пауза
  • Подучавање ученика оригами вештином
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику – 1.800,00 динара Спецификација цене: Надокнада реализаторима, трошкови организатора програма,радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Љиљана Новковић, Биљана Поповић 20 3.95
2 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Љиљана Новковић, Биљана Поповић 15 3.99

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.97