Ми и они други

Каталошки број програма: 99  

Не

Група 484, Пуковника Бацића 3, Београд, office@grupa484.org.rs, 0112660972, 0112660973 , 0112660973

Тамара Цветковић, tamara.cvetkovic@grupa484.org.rs, 0112660972, 0628863612, 0112660973

Младена Прелић, доктор наука, Етнографски институт САНУ, Београд; Радина Вучетић , историчар , Филозофски факултет ; Смиљка Блажин, дипломирани професор књижевности , Група 484

Загорка Аксентијевић Блажин, дипломирани професор филозофије , Група 484 ; Ружица Марјановић, дипл. проф. српског језика и књижевности, Ужичка гимназија ; Јасминка Петровић, професор шпанског језика и књижевности , Рекламна агенција ; Ивана Богићевић Леко, дипломирани позоришни и радио редитељ, Група 484; Дејан Илић, доктор наука , Издавачка кућа „Фабрика књига“ ; Драган Протић, дипломирани архитекта, Мултимедијална група "Шкарт" ; Тамара Цветковић, дипломирани професор књижевности, Група 484

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Повећање капацитета школа за интеретничку и интеркултурну сарадњу у национално мешовитим срединама.

1. Развијати знање и вредносни систем код професора и ученика о томе да је познавање сопственог културног и етничког наслеђа као и познавање културе и наслеђа других народа - услов међусобног разумевања и прихватања 2. Развијати вештине потребне за истраживање и промоцију културних вредности различитих народа и култура у школи и локалној заједници 3. Успостављати, подстицати и подржавати активизам у школи и локалној заједници у функцији промоције добросуседства људи различитог етничког и културног порекла.

Међу учесницима програма повећано је знање о сопственом културном и етничком наслеђу, као и знање о култури и наслеђу „комшијских“ народа и мањинских етничких заједница; та знања су прихваћена као услов међусобног разумевања и прихватања људи различитог порекла. Учесници су стекли вештине потребне за истраживање културних вредности различитих народа и култура, спона међу културама, заједничког наслеђа и међусобног позитивног утицаја култура различитих народа који живе у локалној заједници и региону, као и за промоцију културних вредности различитих народа и култура у школи и локалној заједници – на свеж, духовит, занимљив и атрактиван начин. Учесници су стекли вештине за подстицање активизма код младих на превенцији дискриминације.

 • 1. дан
  • 1. Упознавање и интеграција кроз разговор о темама које ће бити обрађене
  • 2. Теоријски оквир програма кроз кључне појмове
  • 3. Пауза
  • 4. Истраживање у локалној заједници и/или проучавање литературе у контексту интеркултурног дијалога
  • 5. Истраживање у локалној заједници и/или проучавање релевантне литературе: рад са ученицима
  • 6. Пауза за ручак
  • 7. Претходни примери добре праксе у оквиру програма
  • 8. Пауза
  • 9. Одабир теме коју ће учесници са својим ђацима обрадити
  • 10. Резимирање дана
 • 2. дан
  • 1. Како обрадити конкретне истраживачке теме у школи и граду
  • 2. Пауза
  • 3. Планирање будућег истраживачког рада са ученицима - израда акционог плана
  • Пауза за ручак
  • 4. Презентација акционих планова
  • 5. Пауза
  • 6. Промоција истраживања
  • 7. Резимирање дана и договор о даљем раду
 • 3. дан
  • 1. Уводни разговор
  • 2. Пауза
  • 3. Презентација ученичких истраживања - први део
  • 4. Пауза за ручак
  • 4. Презентација ученичких истраживања - други део
  • 5. Пауза
  • 6. Дискусија и рефлексија
  • 7. Пауза
  • 8. Вредновање и разговор о програму

30

дана: 3
бодова: 24

За укупну реализацију семинара (2 дана + 1 дан), у којем учествује 15 наставника, на пример, потребно је укупно 150.000,00 рсд (10.000,00 рсд по учеснику). Структура трошкова: хонорари водитеља, транспорт и смештај организатора и реализатора, храна за учеснике семинара и реализаторе, материјал за предавања и реализацију истраживања и промоције/презентације резултата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Медвеђа, Техничка школа "Никола Тесла" Ивана Богићевић Леко, Тамара Цветковић 18 3.95
2 Прешево, Средња техничка школа "Прешево" Ивана Богићевић Леко, Тамара Цветковић 29 3.87
3 Економски факултет у Суботици - одељење у Бујановцу, Карађорђа Петровића б.б. Ивана Богићевић Леко 24 3.91

Укупно учесника: 71 | Просечна оцена: 3.91